Studia podyplomowe

SP 91 - Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
Utworzono: 15.11.22 11:49
Ostatnia modyfikacja: 21.07.12 08:14

Studia w formie wykładów i zajęć laboratoryjnych skierowane są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się w problematyce przetwórstwa tworzyw sztucznych i gum.

Kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej zamierzającej podjąć pracę na stanowisku kierownika produkcji, technologa, logistyka i konsultanta w zakładach przetwórstwa oraz dystrybucji tworzyw sztucznych.

Kierownik studiów - dr hab. inż. Marek Szostak

Kontakt: dr  inż. Kinga Mencel, 61 665 2787, kinga.mencel@put.poznan.pl
www.plastics.put.poznan.pl

Opłata za studia: 4 600,-

Zasady naboru – decyduje kolejność zgłoszeń

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
SP 111 - Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Utworzono: 15.11.22 11:51
Ostatnia modyfikacja: 21.07.12 08:08

Brak naboru w roku 2021/2022r.

 

Studia w formie wykładów, zajęć laboratoryjnych i pracowni projektowych skierowane są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się w problematyce konstrukcji form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej mogącej podjąć pracę na stanowisku konstruktora form wtryskowych i oprzyrządowania do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński

http://plastics.put.poznan.pl/
 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
SP 117 - Zarządzanie jakością w teorii i praktyce
Utworzono: 15.11.22 11:48
Ostatnia modyfikacja: 21.07.12 08:15

Studia przeznaczone są dla osób, które dążą do usystematyzowania i pogłębienia wiedzy z zakresu współczesnych koncepcji zarządzania, m.in. Six Sigma, systemów zintegrowanych, Kaizen oraz Lean Manufacturing.

Udział w studiach umożliwia konfrontację różnych podejść do zarządzania i wymianę doświadczeń z innymi Słuchaczami pochodzącymi z przedsiębiorstw z całej Polski. Słuchacz zdobywa zarówno umiejętności jak i wiedzę ogólną w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz doskonalenia procesów produkcyjnych i biznesowych. Takie połączenie praktyki z teorią pozwala lepiej zrozumieć systemowy kontekst zarządzania oraz sprzyja byciu nie tylko odtwórcą, ale i kreatorem. Zarządzanie jakością w teorii i praktyce łączy zalety studiów z korzyściami, jakie dają kursy i szkolenia

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Adam Hamrol

Kontakt: dr inż. Marta Grabowska, 61 665 2798, marta.grabowska@put.poznan.pl
mgr inż. Marlena Szczepaniak, 61 665 2774, marlena.szczepaniak@put.poznan.pl
www.pm.put.poznan.pl

Opłata za studia: 4 900,-

Zasady naboru - decyduje kolejność zgłoszeń

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
SP 160 - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Utworzono: 15.11.22 11:51
Ostatnia modyfikacja: 21.07.12 08:21

Brak naboru w roku 2021/2022

Studia w formie zajęć laboratoryjnych i wykładów skierowane są dla osób z wykształceniem wyższym inżynierskim lub magisterskim (preferowane wykształcenie techniczne).
Decydująca część zajęć odbywa się przy obrabiarkach i symulatorach w formie laboratoriów.

Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie zdobycia lub pogłębienia wiedzy z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie z różnymi układami sterowania (Heidenhain, Siemens, Fanuc, Mazatrol), poznanie ich budowy, nabycie umiejętności obsługi i prowadzenia badań dokładności.

Kierownik studiów – dr inż. Wojciech Ptaszyński

www.zmt.mt.put.poznan.pl

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
SP 184 - Nowoczesne Techniki Komputerowe w Projektowaniu
Utworzono: 15.11.22 11:46
Ostatnia modyfikacja: 21.07.12 08:13

Studia przeznaczone są dla projektantów, konstruktorów, pracowników zajmujących się eksploatacją maszyn oraz wszystkich tych, którzy pragną rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowymi do twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich.

Celem Studiów jest uzupełnienie wiedzy z zakresu stosowania systemów komputerowych w obszarze technicznego przygotowania produkcji. Uczestnik studiów otrzymuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu stosowania systemów CAD/CAM/CAE przy projektowaniu wyrobów i procesów wytwarzania, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, tworzenie modeli wyrobów w systemach Rapid Prototyping.

Kierownik SP: dr inż. Roman Konieczny

Kontakt: dr inż. Anna Karwasz, 61 665-2718, anna.karwasz@put.poznan.pl
www.pm.put.poznan.pl

Opłata za studia: 4 800,-
Zasady naboru – decyduje kolejność zgłoszeń

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
SP 186 - Organizacja i Zarządzanie Produkcją
Utworzono: 15.11.22 11:54
Ostatnia modyfikacja: 21.07.12 08:17

Studia przeznaczone są dla kadry menadżerskiej, kierowników, liderów, inżynierów procesu, mistrzów, brygadzistów oraz osób zaangażowanych w przedsiębiorstwie w realizację procesów produkcji.

Celem studiów jest przedstawienie teoretyczne oraz praktyczne (część zajęć odbywa się w zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach produkcyjnych) zagadnień służących efektywnemu organizowaniu  i  zarządzaniu produkcją i kadrą produkcyjną.

Kierownik studiów: dr inż. Justyna Trojanowska

Kontakt: dr inż. Justyna Trojanowska, 508 342 563, justyna.trojanowska@put.poznan.pl
www.zp.put.poznan.pl

Opłata za studia: 5 500,-

Zasady naboru – decyduje kolejność zgłoszeń

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
SP 218 - Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0
Utworzono: 17.12.06 14:28
Ostatnia modyfikacja: 21.07.12 08:20

Celem studium podyplomowego jest przybliżenie koncepcji Przemysłu 4.0 oraz przedstawienie kluczowych technologii wspomagających transformację cyfrową przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 .
Studium kierowane jest zarówno do Słuchaczy chcących pozyskać podstawowe informacje dotyczące koncepcji Przemysłu 4.0 i technologii umożliwiających jego wdrożenie w przedsiębiorstwie, jak również dla tych którzy, chcą nabyć umiejętności w posługiwaniu się systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie produktem i procesem.
Studium ukierunkowane jest na pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej (w formie wykładów, laboratoriów i zajęć projektowych).

Słuchacz nabędzie kompetencje z obszaru:

  • założeń Przemysłu 4.0
  • identyfikacji obszarów potencjału w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej
  • oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa w obszarze Przemysłu 4.0
  • realizacji procesów w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne
  • zastosowania kluczowych technologii Przemysłu 4.0 (zaawansowana analiza danych, roboty przemysłowe, integracja technologii informatycznych i operacyjnych, cyfrowy bliźniak, przetwarzanie danych w chmurze, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, druk addytywny)
  • inżynierii zorientowanej na klienta.

 

Kierownik studiów: dr hab. inż. Ewa Dostatni

Kontakt: dr inż. Damian Grajewski, 61 665 2718, damian.grajewski@put.poznan.pl
www.przemysl40.put.poznan.pl

Opłata za studia: 4 900,-

Zasady naboru – decyduje kolejność zgłoszeń

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych