Aktualność

Utworzono: poniedziałek, 28. Maj 2018 - 10:26
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 28. Maj 2018 - 10:26

Mgr inż. Kamil Kowalski z Instytutu Inżynierii Materiałowej otrzymał grant w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki konkursie PRELUDIUM 14 !

"Mikrostruktura i właściwości biodegradowalnych biomateriałów na bazie faz międzymetalicznych" - mgr inż. Kamil Kowalski (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania).

https://www.put.poznan.pl/pl/aktualnosc/rozstrzygniecie-konkursow-opus-i-preludium-ncn

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych