Aktualności

Utworzono: 18.10.23 12:07
Ostatnia modyfikacja: 18.10.23 12:08

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych WARSAW INDUSTRY WEEK, które odbędą się w dniach 6-8 listopada 2018 roku w największym w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą.

Targi Warsaw Industry Week po raz kolejny będą miejscem spotkań przedstawicieli z zakresu najnowocześniejszych technologii, nauki oraz biznesu.  Podczas zeszłorocznych targów zaprezentowało się 380 wystawców, a targi odwiedziło ponad 10 tysięcy specjalistów. Prestiż wydarzenia podnosi współpraca z najważniejszymi instytucjami naukowymi takimi jak Politechnika Warszawska czy Wojskowa Akademia Techniczna. Podczas III edycji wystawa zostanie podzielona na kilkanaście stref tematycznych. Dzięki tak szerokiej gamie reprezentowanych branż uczniowie będą mieli okazję zapoznać się maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi w zakładach,   w których będą w przyszłości pracować, a także poznania swoich potencjalnych przyszłych pracodawców.

Serdecznie zapraszamy w dniu 8 listopada!
Tegoroczna edycja została objęta honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

https://industryweek.pl/

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.10.24 07:20
Ostatnia modyfikacja: 18.10.31 08:42

W dniach 26-27 października br. odbędzie się Konferencja Inżynierii Biomedycznej.

Wydarzenie stworzone przez Studentów Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania!!!

Szczegóły: http://bioinzynieria.net/

 

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.10.31 08:33
Ostatnia modyfikacja: 18.10.31 08:33

Zakład Projektowania Technologii Instytutu Technologii Mechanicznej serdecznie zaprasza na seminarium "Automatyzacja projektowania i realizacji procesów technologicznych" - udział gości zagranicznych.

Spotkanie organizowane jest w ramach programów współpracy międzynarodowej CEEPUS PL –0033, HR -0108 oraz CZ – 0201 i odbędzie się w sali  MC005  dnia 6.11.2018 r. o godzinie 10.00. Wstęp wolny!

 

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 181031083324_seminarleg_2018_1.pdf258.54 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.10.31 08:53
Ostatnia modyfikacja: 18.10.31 08:53

17 września br. roku Narodowe Centrum Nauki otworzyło konkurs PRELUDIUM 16 na projekty badawcze realizowane przez naukowców rozpoczynających swoją karierę naukową, nieposiadających tytułu doktora.

Maksymalny czas trwania takiego projektu to 36 miesięcy, a maksymalna wartość dofinansowania to 210 tys. zł.

Termin zamknięcia konkursu to 17 grudnia br. Do 3 grudnia do Działu Spraw Naukowych powinien trafić formularz zgłoszeniowy projektu.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są o kontakt z Opiekunką konkursu w DSN, Joanną Buszkiewicz: joanna.buszkiewicz@put.poznan.pl

 

Szczegółowe informacje o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium16

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.11.05 14:45
Ostatnia modyfikacja: 18.11.05 14:46

W załączeniu informacja o ubezpieczeniu NNW dla studentów Politechniki Poznańskiej.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.11.06 08:23
Ostatnia modyfikacja: 18.11.06 08:24

W roku akademickim 2018/2019, aby zaliczyć przedmiot "Usługi biblioteczne i informacyjne" należy:

1.Zalogować się na platformę moodle.put.poznan.pl, wybrać zakładkę Biblioteka i kurs: "Usługi biblioteczne i informacyjne" .

2. Zapoznać się z kursem.

3. W terminie od 07.01.2019 - 04.02.2019 podejść do rozwiązania testu zaliczeniowego. Losowanych jest kolejno pięć pytań.

4. Aby zaliczyć należy mieć co najmniej 3 poprawne odpowiedzi.Na rozwiązanie testu są 4 minuty.

5. Jeśli za pierwszym razem nie uda  się osiągnąć wymaganej liczby punktów można podejść drugi raz po pół godzinie. Są dwie próby. Liczy się najwyższa ocena.

6. Aby móc otworzyć test zaliczeniowy konieczne jest ukończenie kursu. Oznacza to, że każdy z punktów w kursie musi być przeczytany.

7. Po rozwiązaniu testu  wynik  podany automatycznie.

8. Studenci z indeksami elektronicznymi zostaną powiadomieni o wpisie poprzez system e-proto.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.11.06 08:38
Ostatnia modyfikacja: 18.11.06 09:29

"Vulcanus in Japan”  https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan offers industrial placements in Japan to EU** and COSME*** university students of engineering, high-tech or other scientific fields****, enrolled -when applying- in between the 4th official year of studies and the penultimate year of PhD.

The programme also includes an intensive course of Japanese. 

Vulcanus starts in September 2019 and it lasts one year.

Deadline to apply: 20 January 2019

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.11.06 10:30
Ostatnia modyfikacja: 18.11.06 10:32

Informujemy, że decyzje stypendialne można odbierać w dziekanacie studiów stacjonarnych - pokój 214.

Poniedziałek - 9:30 - 13:00

Wtorek - 11:00 - 14:30

Czwartek - 11:00 - 14:30

Piątek - 9:30 - 13:00

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.10.15 09:48
Ostatnia modyfikacja: 18.10.19 08:18

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci dra hab. inż. Wacława SZYCA, prof. PP

Msza św. pogrzebowa za śp. Wacława Szyca zostane odprawiona w poniedziałek 22 października br o godz. 12:30 w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej przy ul. Głogowskiej 97.

Pogrzeb odbędzie się dnia 22 października 2018 r. o godzinie 13:50 – Cmentarz Junikowo.

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 181016161351_klepsydra_waclaw_szyc.pdf361.73 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.11.07 14:31
Ostatnia modyfikacja: 18.11.07 14:36

Projekt, który przedstawiony jest poniżej dotyczy doktorantów, którzy:

- mają otwarty przewód doktorski

- mają mniej niż 40 lat

- mają ważny paszport – mimum na 6 miesięcy przed terminem wyjazdu do Australii

- mają możliwość wyjazdu między 22.11 (wylot z Warszawy do Sydney)- 07.12.2018 (wylot z Sydney do Warszawy)

 

Celem projektu jest wspólna realizacja przez polskich i australijskich doktorantów oraz polskich i australijskich pracowników dydaktyczno-naukowych działań związanych z rozwojem umiejętności i kompetencji badawczych. Dla doktorantów z PP uczestniczących w projekcie będzie to:

 •          Prezentacja swoich badań na międzynarodowym forum (w trakcie konferencji naukowych: ACIS2018 - Strategic Positioning" 01-05.12.2018 albo Advances in Business Management and Information Science - ICSTM / Economics and Business Research-ICEBM -24-25.11.2018/ International Conference on Agile Systems and Management-ICASM-03-04.12.2018).
 •          Wymiana podejść do prowadzenia badań i uzyskanych wyników, poprzez uczestnictwo w Doctoral Consorcium (24 najlepszych wyselekcjonowanych doktorantów z Australii).
 •          Doskonalenie prac doktorskich poprzez dobranych mentorów wyłonionych z pośród przodujących badaczy w poszczególnych obszarach badań (głównie w trakcje Doctoral Consortium )
 •          Nauka pisania artykułów, które mogą być opublikowanie w wysoko rangowanych czasopismach naukowych (uczestnictwo w "Publishing Workshop" prowadzonym przez specjalistów redaktorów czasopism; przekazanie własnych prac do "Publication Syndicate" w celu uzyskania opinii i uwag od najlepszych badaczy).
 •          Nauka prezentacji w atrakcyjny sposób wyników badań poprzez uczestnictwo w szkoleniach z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi wizualizacji oraz korzystanie z obiektów UTS Data Arena. Data Arena to jedyny obiekt w Australii i jeden z nielicznych na świecie, który służy do interaktywnych wizualizacji danych. Dane otaczają obserwatora (360 stopni) dzięki czemu może on badać, odnajdywać, poprawiać i odkrywać związki pomiędzy nimi i w ten sposób dostarczać nową wiedzę.
 •          Poznanie w jaki sposób należy przełożyć wyniki badań na projekty użyteczne dla przemysłu poprzez uczestnictwo w "Knowledge Café". "Knowledge Café" to panel umożliwiający nieskrępowaną dyskusję, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, który wspomaga budowanie kreatywności jego uczestników.

 

W ramach projektu zostały przyjęte następujące stawki wynikające z Regulaminu konkursu (Załącznik – Regulamin – PROM-1):

 •          Koszt podróży – 5000 zł / osoba
 •          Koszt utrzymania – 7780 zł / osoba (wyjazd obejmuje 14 dni spędzonych na miejscu)

·         Koszt ww opłaty konferencyjnej – 1500 zł / osoba

Kontakt - pawel.krolas@put.poznan.pl

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.10.19 10:42
Ostatnia modyfikacja: 18.10.19 10:42

Trwa nabór wniosków w programie im. Wilhelminy Iwanowskiej, którego celem jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

 

Adresaci konkursu

Osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską posiadające co najmniej dwie obcojęzyczne publikacje w punktowanych czasopismach z wykazu MNiSW, opublikowane w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku:

 1. doktoranci,
 2. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w chwili składania wniosku w polskich uczelniach oraz mające otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku), w jednostce w której są zatrudnione.

Czas trwania stypendium: od 6 do 12 miesięcy.

Budżet stypendium:

 • Stypendium w wysokości od 6 000 do 9 000 zł miesięcznie (dodatkowe 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka oraz 1 000 zł na każdy miesiąc pobytu dziecka).
 • Jednorazowy dodatek mobilnościowy:
  • w przypadku wyjazdów do europejskich ośrodków goszczących 7 000 zł (dodatkowo 2 000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci stypendysty),
  • w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich ośrodków goszczących 12 000 zł (dodatkowo 5 000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci stypendysty).
 • Ponadto stypendyści mogą wnioskować (przy składaniu raportu końcowego) o dodatkową kwotę stypendium do 5 000 zł na upowszechnienie rezultatów projektu, przedstawiając uzasadnienie wniosku.

Termin wewnętrzny na złożenie wniosku: 4 grudnia br.

 

Dokumentacja konkursowa: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej

Intranet: https://intranet.put.poznan.pl/department/r2n/2018/10/17/9205

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.11.08 14:40
Ostatnia modyfikacja: 18.11.08 14:40

Jak dobrze znasz Excela? Jesteś nowicjuszem czy mistrzem tabel?

Sprawdź swoją wiedzę i zdobądź nową!

Fundacja Rozwoju Talentów zaprasza na drugą edycję ExcelDay™, czyli jednodniowych bezpłatnych warsztatów z Excela - 29 listopada w Poznaniu i Warszawie.

Analityka biznesowa, dane zewnętrzne, logistyka... Sam zdecyduj który aspekt interesuje Cię najbardziej.

Zapisy przez stronę: http://excelday.pl/

Czas do 19.11!

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 181108144030_excelday2018.pdf1.02 MB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.10.22 15:46
Ostatnia modyfikacja: 18.10.22 15:49

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej http://eureka.dziennik.pl/

Zgłoszenia wynalazków do konkursu, w którym nagrodą jest 30 tysięcy złotych dla zespołu wynalazczego oraz kampania reklamowa dla uczelni o wartości 50 tysięcy złotych w mediach INFOR Biznes („Dziennik Gazeta Prawna”, gazetaprawna.pl, forsal.pl, dziennik.pl) należy kierować do 20 listopada 2018 r. na adres: eureka@dziennik.gazetaprawna.pl

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Wybrane wynalazki będą prezentowane na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” od stycznia 2019 r. w cyklu redakcyjnym „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”, natomiast wszystkie zgłoszone do konkursu projekty znajdą się na stronie internetowej http://eureka.dziennik.pl/

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych