Aktualności

Utworzono: 18.12.20 12:57
Ostatnia modyfikacja: 18.12.20 13:00

Informujemy, że istnieje możliwość realizowania studiów poza granicami naszego kraju w ramach programu Erasmus+.  

Lista aktualnych umów bilateralnych jest dostępna pod adresem:

https://www.put.poznan.pl/pl/wyjazdy-na-studia-w-ramach-programu-erasmus/umowy-w-ramach-programu-erasmus

Szczegóły procesu rekrutacji dostępne są w zakładce Erasmus na stronie Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do dnia 17 stycznia 2019 r.

dr inż. Dariusz Bartkowski - pokój 645

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.12.20 14:14
Ostatnia modyfikacja: 19.01.02 14:01

„Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,

dzień, jeden dzień, w którym gasną wszelkie spory …”

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę: wyciszenia, rodzinnego ciepła, nadziei, braku trosk i tylko szczęśliwych chwil.

 

Dr hab. inż. Olaf CISZAK, prof. PP

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.12.20 14:41
Ostatnia modyfikacja: 18.12.20 14:42

Nowa oferta w ramach współpracy z BUP - Baltic University Program dla kadry naukowej Politechniki Poznańskiej - VISITING RESEARCHER PROGRAM 2019.

Uppsala University, jako uczelnia przyjmująca,  oferuje jeden miesiąc stażu naukowego na bardzo dobrych warunkach.

Więcej:   http://www.ires.uu.se/research/visiting-scholars-programme/

Wymagane dokumenty oraz ewentualne pytania należy kierować do Jevgenija Gehsbarga (+46 70 425 0827,+46 18 471 1630,

jevgenija.gehsbarga@ires.uu.se  ) nie później niż do 31 stycznia.

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.01.02 13:58
Ostatnia modyfikacja: 19.01.02 13:58

XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" odbędzie się 23-24 marca 2019 roku w Lublinie.

Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Konferencja TYGIEL jest jedynym z największych spotkań naukowych w Polsce, które nieprzerwanie od 11 lat organizowane jest w Lublinie. Wydarzenie te jest prawdziwym świętem nauki skupiającym z roku na rok coraz więcej uczestników. Podczas Wydarzenia zostaną zaprezentowane interdyscyplinarne wyniki badań z wielu obszarów wiedzy:

• nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
• nauk przyrodniczych;
• nauk ścisłych;
• nauk technicznych;
• nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
• nauk humanistycznych;
• nauk społecznych;
• sztuki.
 
Konferencja Naukowa TYGIEL to niepowtarzalna okazja do spotkania najznakomitszych naukowców z całej Polski. Wydarzenie te łączy studentów, doktorantów oraz naukowców z różnych dyscyplin nauki, którzy podczas Konferencji mają możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, a także stworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Udział w Konferencji stał się dla wielu osób tradycją, a sama Konferencja - rozpoznawalną w całym kraju inicjatywą lubelskiego środowiska naukowego.
 
Uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji prac w formie wystąpienia ustnego, posteru naukowego (wybrane dziedziny nauki) oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.
 
II tura rejestracji prowadzona jest do 24 stycznia 2019 roku.
 
Po dokonaniu rejestracji uczestnictwa należy do 26 lutego 2019 roku zgłosić tytuł wystąpienia oraz abstrakt. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://www.konferencja-tygiel.pl/

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.01.10 13:46
Ostatnia modyfikacja: 19.01.10 13:46

Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej już po raz czternasty ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniających się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji.

Więcej informacji na temat przebiegu konkursu i sylwetki dotychczasowych laureatów można znaleźć na stronie:

http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 19.01.14 12:28
Ostatnia modyfikacja: 19.01.14 12:28

Uwaga!!!

Studenci 7 semestru zarządzania i inżynierii produkcji oraz mechatroniki!!!

Egzamin poprawkowy –OSTATNI TERMIN!!! z „Technologii i organizacji montażu” odbędzie się dnia 21 stycznia br. o godzinie 8:00 w sali C.

Proszę zabrać z sobą kartę powtarzania przedmiotu!

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.12.17 08:27
Ostatnia modyfikacja: 18.12.17 08:27

W załączeniu zestawienie najlepiej ocenionych nauczycieli akademickich w semestrze letnim 2017/2018.

dr inż. Natalia Makuch-Dziarska
Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 181217082711_wyniki_ankiet-lato2017_18_strona.pdf455.21 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.12.17 09:27
Ostatnia modyfikacja: 18.12.17 09:31

Strefa Studenta to konkurs na projekt najlepszego opakowania kierowany do młodych projektantów i designerów. W tym roku, po raz pierwszy konkurs zostanie rozstrzygnięty w 3 kategoriach: Wrażenie | Funkcjonalność i Forma | Szata Graficzna.

Dzięki udziałowi w konkursie poza nagrodami finansowymi uczestnicy mają szansę rozpocząć swoją karierę w samym sercu branży opakowań, czyli na Targach Packaging Innovations. To niepowtarzalna szansa na nawiązanie pierwszych kontaktów biznesowych i pozyskaniu poważnych zawodowych zleceń. Na zwycięzców czeka również możliwość publikacji projektu w cenionym magazynie branży opakowaniowej.

Prace konkursowe należy wysłać do 25 lutego 2019 r. na adres strefastudenta@targi.krakow.pl .

Wszystkie projekty zostaną ocenione przez profesjonalne jury, a 5 najlepszych prac z każdej kategorii zostanie zaprezentowana podczas 11. Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations (2-3 kwietnia, Warszawa), gdzie odbędzie się finał konkursu i wyłonienie zwycięzców.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.12.18 12:50
Ostatnia modyfikacja: 18.12.18 12:50

Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej uprzejmie informuje, że została ogłoszona kolejna, XII edycja Konkursu PTIB i 31 stycznia 2019 r. upływa termin zgłaszania prac magisterskich na konkurs na najlepszą pracę magisterską z dyscypliny inżynierii biomedycznej obronioną w 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy absolwentów inżynierii biomedycznej do wzięcia udziału w naszym Konkursie.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem oraz kartą zgłoszenia (formularzem zgłoszeniowym) zamieszczone są na stronie internetowej
Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej pod wskazanym linkiem:

http://ptib.ibib.waw.pl

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.12.19 10:34
Ostatnia modyfikacja: 18.12.19 11:02

Oddział PAN w Poznaniu ogłosił VII edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2018 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.

Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach tematycznych, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:

- nauki humanistyczne i społeczne,

- nauki biologiczne i rolnicze,

- nauki ścisłe i nauki o Ziemi,

- nauki techniczne,

- nauki medyczne.

Pięcioosobowe zespoły oceniające dla ww. obszarów będą nominowały do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne. Ponadto każdy zespół oceniający będzie mógł przedstawić jedną pracę do wyróżnienia bez nagrody pieniężnej. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci nagród pieniężnych zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu w dniu 05 czerwiec 2019 r.

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie do 10 marca 2019 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www Oddziału (http://www.pan.poznan.pl/ ).

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 18.12.20 08:15
Ostatnia modyfikacja: 18.12.20 08:16

W załączeniu informacja o programie stażowym organizowanym przez firmę Procter & Gamble.

Jednocześnie informujemy, że przedłużony został termin zgłoszeń na spotkanie Future Female Leader in Product Supply organizowane przez firmę Procter & Gamble (11.01.2019 r.).

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych