Postępowania awansowe: Doktoraty


Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa
mgr inż. Andrzej Miklaszewski
Modyfikacja warstwy wierzchniej tytanu metodą stopowania plazmowego do zastosowań medycznych
Titanium surface layer modification by plasma alloying method for medical application

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz, Politechnika PoznańskaData nadania stopnia:
piątek, 26. Wrzesień 2014

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Marta Grabowska
Ocena dojrzałości procesów zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym z zastosowaniem analizy kosztów jakości
Assessment of the maturity of management processes in production company using quality costs analysis

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Edward Pająk, Politechnika PoznańskaData nadania stopnia:
wtorek, 1. Lipiec 2014

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Lidia Marciniak - Podsadna
Metodyka badania dokładności optycznych skanerów współrzędnościowych
Methodology of accuracy inspection regarding optical coordinate scanners

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
dr hab. inż. Anna Zawada - Tomkiewicz, Politechnika Koszalińska
dr hab. inż. Czesław Jermak, Politechnika PoznańskaData nadania stopnia:
wtorek, 1. Lipiec 2014

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Radosław Wichniarek
Badania wskaźników techniczno – ekonomicznych wyrobów wykonywanych przyrostowo
Study of technical and economical evaluation coefficients of additively manufactured products

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Edward Pająk, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika PoznańskaData nadania stopnia:
wtorek, 1. Lipiec 2014

Strony