Postępowania awansowe: Habilitacje

dr inż. Bartosz Gapiński

Jednotematyczny cykl publikacji Metrologiczne aspekty tomografii technicznej
Monothematic series of papers Metrological aspects of the technical tomography

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
24.04.2019
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
31.05.2019
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
31.05.2019
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
31.01.2020
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
24.02.2020
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
28.02.2020
podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)_harm

Recenzenci:
dr hab. inż. Małgorzata Poniatowska, Politechnika Białostocka Recenzja
dr hab. inż. Jacek Reiner, Politechnika Wrocławska Recenzja
prof. dr hab. inż. Adam Woźniak, Politechnika Warszawska Recenzja

PDF icon Wniosek - Bartosz Gapiński,
PDF icon Autoreferat PL - Bartosz Gapiński,
PDF icon Autoreferat -ENG - Bartosz Gapiński,
PDF icon Skład Komisji Habilitacyjnej zmieniony,
PDF icon Skład komisji habilitacyjnej,
PDF icon Uchwała Komisji Habilitacyjnej,
PDF icon Uchwała Rady Dyscypliny o nadaniu stopnia dra habilitowanego
dr inż. Filip Górski

Jednotematyczny cykl publikacji Budowa otwartych systemów rzeczywistości wirtualnej stosowanych w inżynierii mechanicznej
Monothematic series of papers Building open virtual reality systems used in mechanical engineering

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
15.04.2019
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
31.05.2019
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
31.05.2019
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
11.10.2019
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
06.02.2020
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
28.02.2020
podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)_harm
24.12.2019
maksymalny termin na przygotowanie recenzji

Recenzenci:
dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, Uniwersytet Zielonogórski Recenzja
prof. dr hab. inż. Bogdan Dybała, Politechnika Wrocławska Recenzja
prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, Politechnika Koszalińska Recenzja

PDF icon Wniosek - Filip Górski,
PDF icon Autoreferat - Filip Górski,
PDF icon Wniosek Filip Górski,
PDF icon Komisja Habilitacyjna,
PDF icon Uchwała Komisji Habilitacyjnej,
PDF icon Uchwała Rady Dyscypliny o nadaniu stopnia dra habilitowanego
dr inż. Hubert Jopek

Jednotematyczny cykl publikacji Modelowanie właściwości mechanicznych kompozytów i metamateriałów auksetycznych
Monothematic series of papers Modelling of mechanical properties of auxetic composites and metamaterials

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, mechanika

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
01.04.2019
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
31.05.2019
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
31.05.2019
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
11.10.2019
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
17.12.2019
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
19.02.2020
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
28.02.2020
podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)_harm

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak, Politechnika Łódzka Recenzja
prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, Politechnika Białostocka Recenzja
prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Recenzja

PDF icon Wniosek - Hubert Jopek,
PDF icon Autoreferat PL - Hubert Jopek,
PDF icon Skład Komisji Habilitacyjnej,
PDF icon Autoreferat ENG - Hubert Jopek,
PDF icon Uchwała Komisja Habilitacyjna,
PDF icon Uchwała Rady Dyscypliny o nadaniu stopnia dra habilitowanego
dr inż. Arkadiusz Kloziński

Jednotematyczny cykl publikacji Zastosowanie metod pomiarowych typu in-line, on-line i off-line w ocenie właściwości przetwórczych i reologicznych materiałów polimerowych
Monothematic series of papers The application of in-line, on-line and off-line measurement methods in the evaluation of processing and rheological properties of polymeric materials

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
24.04.2019
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
31.05.2019
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
31.05.2019
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
11.10.2019
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
11.02.2020
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
28.02.2020
podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)_harm
11.12.2019
maksymalny termin na przygotowanie recenzji

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jacek Kaczmar, Politechnika Wrocławska Recenzja
prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba, Politechnika Wrocławska Recenzja
dr hab. inż. Jolanta Drabik, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu Recenzja

PDF icon Wniosek - Arkadiusz Kloziński,
PDF icon Autoreferat - Arkadiusz Kloziński,
PDF icon Skład komisji habilitacyjnej,
PDF icon Uchwała Komisji Habilitacyjnej,
PDF icon Uchwała Rady Dyscypliny o nadaniu stopnia dra habilitowanego
dr inż. Beata Mrugalska

jednotematyczny cykl publikacji Diagnozowanie i prognozowanie stanu obiektów technicznych w warunkach niepewności
monothematic series of papers Diagnosis and prognosis of state of technical objects in uncertainty conditions

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
29.03.2019
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
12.04.2019
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
12.04.2019
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
10.05.2019
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
12.08.2019
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
16.09.2019
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
27.09.2019
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko, Politechnika Poznańska Recenzja
prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Recenzja
prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka, Politechnika Koszalińska Recenzja

PDF icon wniosek - Beata Mrugalska,
PDF icon autoreferat - Beata Mrugalska,
PDF icon skład komisji - Beata Mrugalska,
PDF icon Uchwała komisji - Beata Mrugalska,
PDF icon Uchwała Rady Wydziału - Beata Mrugalska
dr inż. Marcin Zacharewicz

Możliwości oceny parametrycznej stanu technicznego okrętowego silnika spalinowego o niskiej podatnosci diagnostycznej
Possibilities of parametric evaluation of technical condition of a marine diesel engine with low diagnostic susceptibility

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
25.02.2019
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
05.04.2019
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
09.10.2019
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
25.10.2019
podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)_harm
05.04.2019
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Zdzisław Stelmasiak, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej Recenzja
prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz, Politechnika Poznańska Recenzja
prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek, Politechnika Warszawska Recenzja

PDF icon Marcin Zacharewicz - skład komisji,
PDF icon Marcin Zacharewicz - Uchwała Komisji,
PDF icon Marcin Zacharewicz - Uchwała Rady Dyscypliny,
PDF icon Marcin Zacharewicz-autoreferat,
PDF icon Marcin Zacharewicz-skład komisji
dr inż. Izabela Piasecka

Studium oceny oddziaływania cyklu istnienia wybranych obiektów technicznych energetyki odnawialnej, zorientowanego na główne aspekty zrównoważonego rozwoju
Study on the ipmact assesment of the life cycle of selected technical facilities of renewable energy, oriented on the main aspects of sustanaible developlent

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
30.04.2019
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
06.12.2019
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
27.04.2020
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
21.05.2020
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
06.07.2020
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)
25.06.2019
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Agnieszka Merkisz-Guranowska, Politechnika Poznańska Recenzja
dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, prof. PKosz., Politechnika Koszalińska Recenzja
dr hab. inż. Wojciech Stanek, Politechnika Śląska w Gliwicach Recenzja

PDF icon Wniosek Izabela Piasecka,
PDF icon Autoreferat Izabela Piasecka PL,
PDF icon Autoreferat Izabela Piasecka ENG,
PDF icon Skład Komisji Izabela Piasecka ,
PDF icon Uchwała Komisji Habilitacyjnej Izabela Piasecka,
PDF icon Uchwała Rady Dyscypliny Izabela Piasecka
dr inż. Dariusz Szewczyk

Badania niskoemisyjnego procesu spalania wysoko i niskokalorycznych paliw gazowych w wysokotemperaturowych komorach spalania urządzeń energetycznych
Studies of low-emission combustion of high- and low-calorific gaseous fuels in high-temperature combustion chambers of power machines

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
30.04.2019
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
06.12.2019
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
13.04.2020
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
28.05.2020
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
06.07.2020
podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)_harm
25.06.2019
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski, Lotnicza Akademia Wojskowa Recenzja
prof. dr hab. inż. Stanisław Kruczyński, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie Recenzja
prof. dr hab. inż. Jarosław Bartoszewicz, Politechnika Poznańska Recenzja

PDF icon Wniosek Dariusz Szewczyk,
PDF icon Uchwała Komisji Dariusz Szewczyk,
PDF icon Autoreferat Dariusz Szewczyk PL,
PDF icon Autoreferat Dariusz Szewczyk ENG,
PDF icon Uchwała Komisji Dariusz Szewczyk,
PDF icon Skład Komisji Dariusz Szewczyk,
PDF icon Uchwała Rady Dyscypliny Dariusz Szewczyk
dr inż. Ryszard Zadrąg

Metodyka oceny stanu technicznego okrętowych tłokowcyh silników spalinowych na podstawie charakterystyk emisji związków szkodliwych
Methodology for the assesment of the technical condition of marine diesel engines based on emission characteristics of harmful compunds

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
26.04.2019
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
23.12.2019
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
09.03.2020
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
18.06.2020
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
06.07.2020
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)
25.06.2019
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
dr hab. inż. Marek Brzeżański, Politechnika Krakowska Recenzja
prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha, Politechnika Poznańska Recenzja
prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker, Politechnika Lubelska Recenzja

PDF icon Komisja Habilitacyjna Ryszard Zadrąg,
PDF icon Zmiana Komisji Habilitacyjnej Ryszard Zadrąg,
PDF icon Wniosek Ryszard Zadrąg,
PDF icon Autoreferat PL Ryszard Zadrąg,
PDF icon Uchwała Rady Dyscypliny Ryszard Zadrąg,
PDF icon Podpisy - uchwała Komisji Habilitacyjnej,
PDF icon Uchwała Komisji Habilitacyjej Ryszard Zadrąg,
PDF icon Uchwała Rady Dyscypliny Ryszard Zadrąg,
PDF icon Autoreferat ENG Ryszard Zadrąg
dr inż. Mateusz Barczewski

Jednotematyczny cykl publikacji Struktura i właściwości kompozytów polimerowych modyfikowanych napełniaczami na bazie materiałów odpadowych
Monothematic series of papers Structure and properties of polymer composites modyfied with waste fillers

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
17.04.2019
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
31.05.2019
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
31.05.2019
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
11.10.2019
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
31.01.2020
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
12.05.2020
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
02.06.2020
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska Recenzja
prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Politechnika Warszawska Recenzja
dr hab. inż. Jerzy Myalski, Politechnika Śląska Recenzja

PDF icon Autoreferat PL,
PDF icon Autoreferat ENG,
PDF icon Skład Komisji Habilitacyjnej,
PDF icon Korekta składu Komisji Habilitacyjnej,
PDF icon Wniosek Mateusz Barczewski,
PDF icon Uchwała Komisji Habilitacyjnej,
PDF icon Uchwała Rady Dyscypliny Inżynierii Materiałowej
dr inż. Krzysztof Talaśka

Badania i modelowanie procesów kształtowania cech konstrukcyjnych materiałów na potrzeby projektowania w budowie maszyn
Research and modelling the formation process of design features of materials for design purposes in mechanical engineering

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
14.03.2019
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
17.04.2019
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
17.04.2019
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
06.09.2019
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
11.02.2020
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
28.02.2020
podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)_harm
14.11.2019
maksymalny termin na przygotowanie recenzji

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski, Politechnika Poznańska Recenzja
dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Recenzja
prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski, Politechnika Warszawska Recenzja

PDF icon Autoreferat PL,
PDF icon Autoreferat ENG,
PDF icon Skład komisji habilitacyjnej,
PDF icon Skład komisji habilitacyjnej zmieniony,
PDF icon Uchwała komisji habilitacyjnej,
PDF icon Uchwała Rady Dyscypliny,
PDF icon Wniosek
dr inż. Ewa Dostatni

jednotematyczny cykl publikacji Proekologiczne projektowanie wyrobów z zastosowaniem sztucznej inteligencji
monothematic series of papers Ecodesign of products with the use of artificial intelligence

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
28.01.2019
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
01.03.2019
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
01.03.2019
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
05.04.2019
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
08.07.2019
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
10.07.2019
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
27.09.2019
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak, Politechnika Koszalińska Recenzja
prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko, Politechnika Poznańska Recenzja
prof. dr hab. inż. Bożena Skołud, Politechnika Śląska w Gliwicach Recenzja

PDF icon wniosek - Ewa Dostatni,
PDF icon autoreferat - Ewa Dostatni,
PDF icon skład komisji - Ewa Dostatni,
PDF icon uchwała komisji - Ewa Dostatni,
PDF icon uchwała RW - Ewa Dostatni
dr inż. Małgorzata Jasiulewicz - Kaczmarek

Jednotematyczny cykl publikacji Procesy utrzymania ruchu infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa w środowisku zrównoważonej produkcji
Monothematic series of papers Maintenance processes of enterprise technical infrastructure in a sustainable production environment

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria mechaniczna
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
03.04.2019
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
12.04.2019
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
12.04.2019
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
10.05.2019
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
06.08.2019
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
23.09.2019
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
27.09.2019
podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)_harm

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko, Politechnika Poznańska Recenzja
dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja
prof. dr hab. inż. Bożena Skołud, Politechnika Śląska w Gliwicach Recenzja

PDF icon wniosek - Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek,
PDF icon autoreferat - Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek,
PDF icon Uchwała Rady Wydziału - Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek,
PDF icon Skład komisji - Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek,
PDF icon Uchwała komisji - Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek
dr inż. Andrzej Miklaszewski

jednotematyczny cykl publikacji Synteza i właściwości spiekanych układów stopowych oraz kompozytowych na bazie tytanu z ultradrobnym ziarnem
monothematic series of papers Synthesis and properties of sintered alloyed and composite titanium based systems with an ultra-fine grain structure

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):
nauk technicznych, inżynieria materiałowa
nauk inżynieryjno-technicznych, inżynieria materiałowa
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
29.03.2019
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
12.04.2019
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
12.04.2019
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
10.05.2019
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
14.08.2019
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
23.09.2019
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
27.09.2019
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Maria Sozańska, Politechnika Śląska w Gliwicach Recenzja
prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz, Politechnika Śląska w Gliwicach Recenzja
prof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Recenzja

PDF icon wniosek - Andrzej Miklaszewski,
PDF icon autoreferat - Andrzej Miklaszewski,
PDF icon skład komisji - Andrzej Miklaszewski,
PDF icon uchwała komisji - Andrzej Miklaszewski,
PDF icon uchwała RW - andrzej Miklaszewski
dr inż. Piotr Mikołajczak

jednotematyczny cykl publikacji Krzepnięcie stopów AlSi z fazami międzymetalicznymi żelaza w warunkach konwekcji wymuszonej
monothematic series of papers Solidification of AlSi alloys with Fe-rich intermetallic phases under forced convection

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
24.09.2018
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
12.10.2018
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
12.10.2018
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
09.11.2018
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
18.01.2019
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
21.02.2019
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
01.03.2019
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Konopka, Politechnika Częstochowska Recenzja
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak, Politechnika Łódzka Recenzja
dr hab. inż. Edward Czekaj, Instytut Odlewnictwa w Krakowie Recenzja

PDF icon wniosek - Piotr Mikołajczak,
PDF icon autoreferat - Piotr Mikołajczak,
PDF icon skład komisji - Piotr Mikołajczak,
PDF icon uchwała komisji - Piotr Mikołajczak,
PDF icon uchwała RW - Piotr Mikołajczak
dr inż. Grażyna Sypniewska - Kamińska

jednotematyczny cykl publikacji Badanie dynamiki nieliniowych układów mechanicznych z zatosowaniem przybliżonych metod analitycznych i hybrydowych
monothematic series of papers Study of dynamics of nonlinear mechanical systems using analytical and hybrid approximate methods

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, mechanika

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
22.08.2018
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
21.09.2018
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
21.09.2018
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
05.10.2018
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
02.01.2019
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
05.02.2019
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
01.03.2019
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała, Politechnika Częstochowska Recenzja
prof. dr hab. inż. Danuta Sado, Politechnika Warszawska Recenzja
prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński, Politechnika Lubelska Recenzja

PDF icon wniosek - Grażyna Sypniewska-Kamińska,
PDF icon autoreferat część 1 - Grażyna Sypniewska-Kamińska,
PDF icon autoreferat część 2 - Grażyna Sypniewska-Kamińska,
PDF icon skład komisji - Grażyna Sypniewska-Kamińska,
PDF icon uchwała komisji - Grażyna Sypniewska-Kamińska,
PDF icon uchwała RW - Grażyna Sypniewska-Kamińska
dr inż. Szymon Wojciechowski

jednotematyczny cykl publikacji Dynamiczne i technologiczne aspekty precyzyjnego skrawania materiałów trudno skrawalnych
monothematic series of papers Dynamic and technological aspects of precise machining related to hard-to-cut materials

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
28.09.2018
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
12.10.2018
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
12.10.2018
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
09.11.2018
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
18.01.2019
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
11.02.2019
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
01.03.2019
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Adam Barylski, Politechnika Gdańska Recenzja
prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, Politechnika Rzeszowska Recenzja
prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Politechnika Lubelska Recenzja

PDF icon wniosek - Szymon Wojciechowski,
PDF icon autoreferat - Szymon Wojciechowski,
PDF icon skład komisji - Szymon Wojciechowski,
PDF icon uchwała komisji - Szymon Wojciechowski,
PDF icon uchwała RW - Szymon Wojciechowski
dr inż. Małgorzata Jankowska

jednotematyczny cykl publikacji Modelowanie wybranych zagadnień sprężysto-plastycznych z zastosowaniem metod obliczeniowych mechaniki
monothematic series of papers Modelling of selected elastic-plastic problems using computational methods of mechanics

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, mechanika

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
02.07.2018
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
06.07.2018
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
06.07.2018
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
07.09.2018
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
22.11.2018
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
28.01.2019
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
01.02.2019
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, Politechnika Białostocka Recenzja
prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Recenzja
dr hab. Artur Maciąg, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Recenzja

PDF icon wniosek - Małgorzata Jankowska,
PDF icon autoreferat - Małgorzata Jankowska,
PDF icon skład komisji - Małgorzata Jankowska,
PDF icon uchwała komisji - Małgorzata Jankowska,
PDF icon uchwała RW - Małgorzata Jankowska
dr inż. Radosław Maruda

jednotematyczny cykl publikacji Badania kształtowania cech Technologicznej Warstwy Wierzchniej w procesie skrawania dla zmiennych warunków chłodzenia
monothematic series of papers: Investigation of forming the features of the Technological Top Layer in the process of machining for variable cooling conditions

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
05.12.2017
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
22.12.2017
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
22.12.2017
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
12.01.2018
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
20.03.2018
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
19.04.2018
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
27.04.2018
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Adam Barylski, Politechnika Gdańska Recenzja
prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Politechnika Lubelska Recenzja
prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk, Politechnika Poznańska Recenzja

PDF icon wniosek - Radosław Maruda,
PDF icon autoreferat - Radosław Maruda,
PDF icon skład komisji - Radosław Maruda,
PDF icon uchwała komisji - Radosław Maruda,
PDF icon uchwała RW - Radosław Maruda
dr inż. Damian Przestacki

jednotematyczny cykl publikacji Laserowe wspomaganie skrawania materiałów trudno obrabialnych
monothematic series of papers: Laser assisted machining of hard to cut materials

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
21.08.2017
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
22.09.2017
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
22.09.2017
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
06.10.2017
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
12.12.2017
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
07.12.2017
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
22.12.2017
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Wit Grzesik, Politechnika Opolska Recenzja
prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko, Politechnika Poznańska Recenzja
dr hab. inż. Norbert Radek, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Recenzja

PDF icon wniosek - Damian Przestacki,
PDF icon autoreferat - Damian Przestacki,
PDF icon skład komisji - Damian Przestacki,
PDF icon uchwała komisji - Damian Przestacki,
PDF icon uchwała RW - Damian Przestacki
dr inż. Izabela Rojek

Zastosowania metod sztucznej inteligencji w projektowaniu i nadzorowaniu procesów technologicznych obróbki skrawaniem
Applications of artificial intelligence methods in the design and supervision of technological processes of machining

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
06.04.2017
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
28.04.2017
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
28.04.2017
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
09.06.2017
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
28.08.2017
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
24.10.2017
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
27.10.2017
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. dr h. c. muli Wojciech Kacalak, Politechnika Koszalińska Recenzja
prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, Politechnika Rzeszowska Recenzja
prof. dr hab. inż. Bożena Skołud, Poitechnika Śląska w Gliwicach Recenzja

PDF icon wniosek - Izabela Rojek,
PDF icon autoreferat - Izabela Rojek,
PDF icon skład komisji - Izabela Rojek,
PDF icon zmieniony skład komisji - Izabela Rojek,
PDF icon uchwała komisji - Izabela Rojek,
PDF icon uchwała RW - Izabela Rojek
dr inż. Dorota Czarnecka - Komorowska

jednotematyczny cykl publikacji: Technologie wytwarzania kompozytów polioksymetylenu modyfikowanego nanonapełniaczami silseskwioksanowymi
monothematic series of papers: The manufacturing technology of polyoxymethylene composite modified with silsesquioxane nanofillers

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
07.12.2016
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
27.01.2017
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
27.01.2017
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
12.05.2017
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
30.07.2017
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
23.06.2017
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
30.06.2017
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga, Politechnika Częstochowska Recenzja
dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska, Akademia Morska w Szczecinie Recenzja
prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Recenzja

PDF icon wniosek - Dorota Czarnecka-Komorowska,
PDF icon autoreferat - Dorota Czarnecka-Komorowska,
PDF icon skład komisji - Dorota Czarnecka-Komorowska,
PDF icon zmieniony skład komisji - Dorota Czarnecka-Komorowska,
PDF icon uchwała komisji - Dorota Czarnecka-Komorowska,
PDF icon uchwała RW - Dorota Czarnecka-Komorowska
dr inż. Andrzej Gessner

jednotematyczny cykl publikacji: Wybrane zagadnienia technologii korpusów obrabiarkowych i ich montażu
monothematic series of papers: Selected aspects of technology of machine tool bodies and their assmebly

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
12.09.2016
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
23.09.2016
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
23.09.2016
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
04.11.2016
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
13.12.2016
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
01.12.2016
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
16.12.2016
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. zw. dr hab. inż. dr h. c. multi Krzysztof Marchelek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja
prof. dr inż. Włodzimierz Przybylski, Politechnika Gdańska Recenzja
prof. dr hab. inż. Jan Żurek, Politechnika Poznańska Recenzja

PDF icon wniosek - Andrzej Gessner,
PDF icon autoreferat - Andrzej Gessner,
PDF icon skład komisji - Andrzej Gessner,
PDF icon zmieniony skład komisji - Andrzej Gessner ,
PDF icon uchwała komisji - Andrzej Gessner,
PDF icon uchwała RW - Andrzej Gessner
dr inż. Rafał Talar

Sposób obróbki walcowych kół zębatych krążkowym narzędziem toroidalnym. Teoria i praktyka
Method of spur gear machining with toroidal side cutter. Theory and practice

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
04.07.2016
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
23.09.2016
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
23.09.2016
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
07.10.2016
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
13.12.2016
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
07.12.2016
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
16.12.2016
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Marciniak, Politechnika Łódzka Recenzja
prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, Politechnika Rzeszowska Recenzja
prof. dr hab. inż. Karol Nadolny, Politechnika Poznańska Recenzja

PDF icon skład komisji - Rafał Talar,
PDF icon uchwała komisji - Rafał Talar,
PDF icon uchwała RW - Rafał Talar
dr inż. Paweł Popielarski

jednotematyczny cykl publikacji: Bazy danych w zagadnieniach modelowania i wirtualizacji procesów odlewania
monothematic series of papers: Databases in issues of modelling and virtualization of casting processes

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
18.04.2016
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
29.04.2016
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
29.04.2016
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
20.05.2016
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
03.08.2016
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
26.09.2016
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
28.09.2016
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk, Politechnika Warszawska Recenzja
prof. dr hab. inż. Jan Szajnar, Politechnika Śląska Recenzja
prof. dr hab. inż. Waldemar Wołczyński, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie Recenzja

PDF icon autoreferat - Paweł Popielarski,
PDF icon wniosek - Paweł Popielarski,
PDF icon skład komisji - Paweł Popielarski,
PDF icon uchwała komisji - Paweł Popielarski,
PDF icon uchwała RW - Paweł Popielarski
dr Jerzy Lewiński

Cykl artykułów poświęconych kształtowaniu powłoki ciśnieniowego zbiornika cienko-ściennego
The cycle of the papers devoted to shaping the shell of a thin-walled pressure vessel

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, mechanika

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
01.10.2015
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
27.11.2015
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
27.11.2015
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
15.01.2016
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
19.04.2016
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
10.06.2016
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
06.07.2016
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta, Politechnika Wrocławska Recenzja
prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Pietraszkiewicz, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Recenzja
dr hab. inż. Marek Pietrzakowski, Politechnika Warszawska Recenzja

PDF icon wniosek - Jerzy Lewiński,
PDF icon autoreferat - Jerzy Lewiński,
PDF icon skład komisji - Jerzy Lewiński,
PDF icon uchwała komisji - Jerzy Lewiński,
PDF icon uchwała RW - Jerzy Lewiński
dr inż. Paweł Jasion

Analiza stanu krytycznego i pokrytycznego powłok obrotowych z dodatnią i ujemną krzywizną Gaussa
Buckling and post-buckling analysis of shells of revolution with positive and negative Gaussian curvature

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, mechanika

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
08.09.2015
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
18.09.2015
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
18.09.2015
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
09.10.2015
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
11.12.2015
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
26.02.2016
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
11.03.2016
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Recenzja
prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Pietraszkiewicz, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Recenzja
dr hab. inż. Radosław Mania, Politechnika Łódzka Recenzja

PDF icon wniosek - Paweł Jasion,
PDF icon autoreferat - Paweł Jasion,
PDF icon skład komisji - Paweł Jasion,
PDF icon uchwała komisji - Paweł Jasion,
PDF icon uchwała RW - Paweł Jasion
dr inż. Karol Bula

jednotematyczny cykl publikacji: Przetwórstwo i modyfikacja kompozytów polimerowych z napełniaczem hybrydowym i tlenkowym
monothematic series of papers: Processing and modification of polymer composites with oxide and hybrid fillers

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
09.06.2015
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
03.07.2015
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
03.07.2015
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
04.09.2015
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
12.11.2015
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
15.12.2015
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
18.12.2015
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Politechnika Lubelska Recenzja
prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga, Politechnika Częstochowska Recenzja
prof. dr hab. inż. Jacek Kaczmar, Politechnika Wrocławska Recenzja

PDF icon wniosek - Karol Bula,
PDF icon autoreferat - Karol Bula,
PDF icon skład komisji - Karol Bula,
PDF icon uchwała komisji - Karol Bula,
PDF icon uchwała RW - Karol Bula
dr Grzegorz Królczyk

jednotematyczny cykl publikacji: Fizyczne i geometryczne charakterystyki Technologicznej Warstwy Wierzchniej w procesie skrawania stali duplex
monothematic series of papers: Physical and Geometrical Characteristics of Surface Integrity in the Process of Duplex Steel Machining

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
03.07.2015
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
18.09.2015
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
18.09.2015
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
09.10.2015
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
10.12.2015
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
16.12.2015
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
18.12.2015
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Piotr Cichosz, Politechnika Wrocławska Recenzja
prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, Politechnika Rzeszowska Recenzja
prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk, Politechnika Poznańska Recenzja

PDF icon wniosek - Grzegorz Królczyk,
PDF icon autoreferat - Grzegorz Królczyk,
PDF icon skład komisji - Grzegorz Królczyk,
PDF icon uchwała komisji - Grzegorz Królczyk,
PDF icon uchwała RW - Grzegorz Królczyk
dr inż. Dominik Paukszta

jednotematyczny cykl publikacji: Kompozyty polipropylenu z materiałem lignocelulozowym z rozdrobnionej słomy rzepakowej
monothematic series of papers: Composites obtained of polypropylene and lignocellulose material orginating from comminuted rapeseed straw

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
27.01.2015
wszczęcie postępowania habilitacyjnego (RDN)
06.02.2015
wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (RD Inżynierii Mechanicznej)
06.02.2015
wyznaczenie trzech osób do komisji habilitacyjnej (RD Inżynierii Mechanicznej)
06.03.2015
powołanie komisji habilitacyjnej (CK)
14.05.2015
maksymalny termin na przygotowanie recenzji
15.06.2015
podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (komisja habilitacyjna)
03.07.2015
podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (RD Inżynierii Mechanicznej)

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski, Politechnika Wrocławska Recenzja
prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja
prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Recenzja

PDF icon wniosek - Dminik Paukszta,
PDF icon autoreferat - Dominik Paukszta,
PDF icon skład komisji - Dominik Paukszta,
PDF icon uchwała komisji - Dominik Paukszta,
PDF icon uchwała RW - Dominik Paukszta

Strony