Pracownik

dr inż. Jacek Andrzejewski, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 315
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 647 5858

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Inżynieria materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 1
2020 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2020 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Modyfikacji tworzyw biodegradowalnych dla zastosowań w druku 3D
The modification of biodegradable plastics for 3D printing appliactions
2020 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Wytwarzanie i właściwości kompozytów jednopolimerowych. Badania efektu hybrydyzacji struktury
Manufacturing and properties of single-polymer composites. Evaluation of structure hybridization effect.