Pracownik

dr hab. inż. Mateusz Barczewski, profesor PP
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 315
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 647 5858

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 2
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 1 z 1
2021 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2021 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2022 Stopień I, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Kompozyty hybrydowe o zwiększonej odporności na delaminację w trakcie procesów obróbki skrawaniem
Hybrid composites with increased resistance to delamination during machining processes
2022 Stopień I, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Wpływ temperatury na wytrzymałość hybrydowych kompozytó biodegadowalnych
Influence of temperature on the mechanical performance of hybrid biodegradable composites
2022 Stopień I, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Wpływ przyspieszonego starzenia na stabilność wymiarową oraz zmiany jakościowe kompozytów biodegradowalnych
The influence of accelerated aging on the dimensional stability and quality changes of biodegradable composites
Wydane
Rok Opcje
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Systemy produkcyjne (SP)
Ocena wpływu warunków środowiskowych na właściwości wyprasek kompozytowych o osnowie z polilaktydu
Evaluation of conditioning on properties of injection molded polylactide products