Pracownik

dr inż. Dariusz Bartkowski, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 645
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2665

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 2 z 2
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 1 z 1
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 1 z 1
2021 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Spawalnictwo (SPAW) 1 z 1
2021 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 1 z 1
2021 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2022 Stopień I, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

Wydane
Rok Opcje
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Proces wytwarzania wyrobu z blachy stalowej wraz z konstrukcją oprzyrządowania (temat roboczy)
The process of manufacturing a product made of steel sheet together with the construction of tool (working title)
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Technologia wytwarzania oraz budowa oprzyrządowania do cięcia i gięcia drutu stalowego na przykładzie wybranego wyrobu (temat roboczy)
Manufacturing technology and construction of tool for cutting and bending steel wire on the example of selected product (working title)
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza procesu wytwarzania na przykładzie części bocznej kufra z blachy stalowej
Analysis of the manufacturing process on the example of production the chest side made of steel sheet
2021 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MiBM), Spawalnictwo (SPAW)
Wytwarzanie i badanie nowoczesnych warstw napawanych laserowo (temat roboczy)
Production and testing of modern laser surfaced layers (working topic)
2021 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza procesu wytwarzania wyposażenia kasety stalowej do transportu elektronarzędzi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
Analysis of manufacturing process of steel cassette equipment for transporting power tools on the example of a selected company
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Systemy produkcyjne (SP)
Zarządzanie procesem produkcji skrzynki stalowej do transportu elektronarzędzi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
Managing the production process of a steel box for transporting power tools on the example of a selected company
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
Propozycja rozwiązania problemu prowadzenia instalacji elektrycznej na dachu autobusu - praca przeglądowo - koncepcyjna
Propozycja rozwiązania prowadzenia instalacji elektrycznej na dachu autobusu - praca przeglądowo - koncepcyjna
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Praca związania z dzialalnością firmy produkującej oprzyrządowanie do obrobki plastycznej
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
praca związna z produkcją wyrobów stalowych
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Zarzadzanie procesem regeneracji resorów samochodowych
Zarzadzanie procesem regeneracji resorów samochodowych
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Zarządzanie procesem wytwarzania wybranego wyrobu metalowego (temat roboczy)
Management of production process of selected metal product (working topic)
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Wpływ metody cięcia na jakość wytłoczki
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
ANALIZA PROCESU GIĘCIA BLACHY NA PRASIE KRAWĘDZIOWEJ I BADANIE UZYSKANYCH WŁAŚCIWOŚCI
ANALIZA PROCESU GIĘCIA BLACHY NA PRASIE KRAWĘDZIOWEJ I BADANIE UZYSKANYCH WŁAŚCIWOŚCI
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Temat dotyczący odporności na zużycie przez tarcie narzędzi do obróbki plastycznej
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Tytuł w przygotowaniu
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Tytuł w przygotowaniu
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza organizacji produkcji w procesie wykrawania i gięcia komponentów do szaf elektrycznych
Analysis of production organization in the process of punching and bending components for electrical cabinets