Pracownik

dr inż. Łukasz Bernat, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej
Adres:
Hala A15
ul. Piotrowo, pokój 4
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2422

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 1 z 2
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 2
2020 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)

2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza procesu wytwarzania wybranego wyrobu - roboczy
2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
w trakcie
2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
w trakcie ustalania
Wydane
Rok Opcje
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Praca związana z praktykami w VW
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
zastosowanie druku 3d w odlewnictwie
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Projekt linii technologicznej do produkcji kratownic wykorzystywanych w produkcji billboardów reklamowych
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Zastosowanie metody 5S na przykładzie laboratorium formowania ręcznego
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Zastosowanie metody 5S w laboratorium badania mas formierskich
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Doskonalenie procesu produkcyjnego zgodnie z koncepcją Lean manufacturing
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Zastosowanie technologii druku 3D w odlewnictwie
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Analiza wpływu szybkości stygnięcia odlewu na porowatość i mikrostrukturę odlewu ze stopu Al-Si
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Badanie wpływu wybranych parametrów procesu wytwarzania rdzeni metodą HOT-BOX na właściwości mechaniczne