Pracownik

dr hab. inż. Karol Bula, profesor PP
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 304
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2895

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 2
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2021 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP) 0 z 1
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 2
2021 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Spawalnictwo (SPAW) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)

2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Badania termograficzne procesu obtryskiwania zaprasek metalowych i niszczenia złączy polimer-metal
Investigation of polymer –metal hybrid joints preparation and testing by using thermography
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Badania właściwości złączy polimer-metal o charakterze kształtowym i adhezyjnym
Investigation of polymer-metal joints obtained via mechanical coupling and adhesion bonding
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Badania mikrostruktury i właściwości złączy adhezyjnych polimer-metal
Investigation of microstructure and selected properties of polymer-metal adhesive type joint
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Modyfikacja elastomeru termoplastycznego z wykorzystaniem frakcjonowanego ścieru gumowego pozyskanego z opon samochodowych
Modiffication of thermoplastic elastomer with fractioned scraps taken from shredded tires
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Charakterystyka właściwości użytkowych pianek PIR stosowanych w produkcji płyt warstwowych
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Wytwarzane i ocena złącza polimer metal z wykorzystaniem markera przepływu stopionego polimeru
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza procesów produkcyjnych na przykładzie wytwarzania wyprasek wtryskowych typu kołpak oraz pełne koło
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Opis procesu wdrożenia do produkcji wyrobu z tworzywa polimerowego
Analysis of plastic part set-up process