Pracownik

dr hab. inż. Olaf Ciszak, profesor PP
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Projektowania Technologii
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 638
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2162
61 665 2360

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia maszyn (TM) 0 z 1
2022 Stacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje mechatroniczne (KM) 1 z 1
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 1 z 1
2021 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Konstrukcje mechatroniczne (KM) 1 z 2
Wydane
Rok Opcje
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Robot szachowy (skrót roboczy)
Chees Playing Robot
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
temat zostanie sprecyzowany po praktyce dyplomowej
the topic will be specified after the industrial internship
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Opracowanie dydaktycznej głowicy do zgrzewania punktowego foli
Design of the didactic spot welding gun for plastic sheets
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza efektywności ekonomicznej wybranego stanowiska produkcyjnego
Economic analysis of selected workstation
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Zautomatyzowane stanowisko do kontroli geometrii wymiarowej oraz segregacji części
Automated station for geometry control and part segregation
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Konstrukcja robota do paletyzacji
Design of palletizing robot
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Konstrukcja urządzenia wspomagającego demontaż i montaż skrzyń biegów w samochodach ciężarowych
Design of the equipment for removal and assembly of transmissions from/into trucks
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Projekt i budowa robota mobilnego poruszającego się automatycznie po wyznaczonej ścieżce
Design and build a mobile robot moving automatically on planned path
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Robotyzacja procesu obróbki wstępnej części klasy korpus
Robotic system for pretreatment machining (deburring, milling) parts type body
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Opracowanie konstrukcji ruchomej platformy symulatora
Contstruction of motion simulator platform
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Opracowanie robota mobilnego do transportu wewnętrznego
Design a mobile robot moving automatically for internal transport
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Opracowanie systemu paletyzacji wybranej grupy wyrobów
Palletizing system – the solution for selected products
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Roboczy - Robot przewodnik
Draft - Seeing eye robot
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Roboczy: Opracowanie konstrukcji robota manipulacyjnego - część I
Preliminary: Design of handling robot - part I
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Roboczy: Opracowanie konstrukcji robota manipulacyjnego - część II
Preliminary: Design of handling robot - part II
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Roboczy: Opracowanie konstrukcji robota równoległego
Draft: Design of parallel robot
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie systemu sterowania pojazdem elektrycznym za pomocą ruchu gałek ocznych
Control of electric vehicle by Eye Tracker
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Sterowanie i nawigacja pojazdem automatycznym
Control and navigation of automated vehicle
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza techniczno-ekonomiczna wybranego stanowiska produkcyjnego
Technical and economic analysis of selected workstation
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Optymalizacja naświetlania płyt w druku offsetowym
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie zdalnie sterowanego układu maniluacyjnego do paletyzacji
Project of the remote controlled manipulating system for palletizing
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracownie układu sterowania dla wybranego zespołu pojazdu samochodowego
Project of control system for selected vechicle unit system
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt stanowiska do badań eksplatacyjnych docisków szybkomocujących
Project of the test stand for in use quick-acting clamps testing
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Opracowanie koncepcji elastycznego montażu dla wybranego wielowariantowego wyrobu
Design of flexible assembly system for selected product variety
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Robotyzacja procesu spawania wybranego elementu konstrukcyjnego
Robotic welding process of selected component
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie systemu wizyjnego do inspekcji dachówek
The design of vision system for roof tiles inspection
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie systemu wizyjnego do sterowania robotem za pomocą znaków geometrycznych
Project of the vision system to control of industrial robot using the recognition of geometric signs
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza możliwości wdrożenia zrobotyzowanego pakowania i paletyzacji w wybranym systemie produkcyjnym
Analysis of the possibility of implementing a robotized system for packing and palletizing in selected production system
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza techniczno-ekonomiczna wybranego systemu produkcyjnego
Technical and economic analysis of selected production system
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Modernizacja technologii montażu wybranego zespołu napędowego
Modernisation of selected drive unit assembly