Pracownik

dr hab. inż. Dorota Czarnecka - Komorowska, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 306
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2732

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 2
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 3
2021 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2019 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Struktura polioksymetylenu po procesie recyklingu materiałowego
Structure of polyoxymethylene after material recycling
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Właściwosci mechniczne regranulatu polioksymetylenu
Mechanical properties of re-granulate polyoxymetylene
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Kinetyka krystalizacji kompozytów polioksymetylenu z napełniaczami hybrydowymi
Crystallization kinetics of polyoxymetylene with hybride fillers
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
System produkcji nanokompozytów polimerowych
Production system of polymer nanocomposites
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza procesu wytwarzania kompozytów polioksymetylenu poddanych przyspieszonemu starzeniu
Manufacturing process analysis of composites with the polyoxymethylene matrix after aging process
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Wpływ technologii wytwarzania na właściwości kompozytów polioksymetylenu z talkiem
Influence of processing on the properties of polyoxymethylene with talc
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Kompozyty polioksymetylen/talk – proces wytwarzania, właściwości, zastosowanie
Polyoxymethylene/talc composites-processing, properties and application
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Optymalizacja procesów planowania produkcji okien z PVC w wybranym przedsiębiorstwie
Optimalization of planning process production of PVC windows
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
System wytwarzania kompozytów polioksymetylen/talk/silseskwioksan
Manufacturing process of polyoxymethylene/talc/silsesquioxane composites