Pracownik

dr inż. Magdalena Diering, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 308
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2738

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 2
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 1 z 1
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 2 z 2
2021 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 1 z 1
2021 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 2 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2020 Stopień II, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
msa
msa
2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)

Wydane
Rok Opcje
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
zarządzanie projektami
pm
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
APQP
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
FMEA
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
MSA
2021 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
APQP
2021 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
FMEA
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
FMEA
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
MSA
2021 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
MSA
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
FMEA
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
FMEA
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
FMEA
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Zastosowanie cyklu DMAIC w analizie zwrotów i reklamacji – studium przypadku w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Application of DMAIC cycle to analysis of returns and complaint – case study on the example of selected production company
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Doskonalenie produkcji poprzez wprowadzenie elementów Industry 4.0 w obszarach produkcji samochodów użytkowych
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Inteligentne sterowanie produkcją w wybranej firmie motoryzacyjnej
Intelligent production control in a selected automotive company
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej w przemyśle motoryzacyjnym – porównanie wymagań dwóch standardów branżowych
Part approval process for serial production in the automotive industry – comparison of the requirements of two industry standards
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Reorganizacja wybranego stanowiska pracy z zastosowaniem podejścia lean manufacturing
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Zastosowanie raportu 8D w analizie niezgodności na stanowisku operatora maszyn sterowanych numerycznie CNC – studium przypadku w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Application of 8D report to analysis of defects at the operator of numerically controlled CNC machines workstation – case study on the example of selected production company
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Analiza wad procesu wtrysku w przedsiębiorstwie HellermannTyton Sp. z o.o.
Defects analysis of injection / molding process in the HellermannTyton, LLC company
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Badanie przydatności systemów kontrolno-pomiarowych w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej i elektronicznej
Control and measurement system study in the automotive and electronics industry production companies
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Identyfikacja obszarów do doskonalenia w procesie usługi napraw urządzeń elektronicznych
Identification of areas for improvement in the service repair process of electronic devices
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Metody i narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Methods and tools to support risk management in the production company
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Analiza systemu pomiarowego wybranej cechy mierzalnej szyberdachu samochodowego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej
Measurement system analysis for selected measurable feature of car sunroof on the example of automotive industry company
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Badanie przydatności systemu kontrolno-pomiarowego na wybranych etapach produkcji resorów pneumatycznych w przedsiębiorstwie TIP-TOPOL
Measurement and control system study in selected stages of production process of air springs in the TIP-TOPOL company
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Badanie przydatności systemu pomiarowego stosowanego w procesie produkcyjnym wybranych elementów zaworów kulowych
Measurement system study in the production process of selected elements of ball valves
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Doskonalenie systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania
Improving the system of quality assurance at Faculty of Mechanical Engineering and Management
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Podejście procesowe według wymagań standardu systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym
Process approach according to the requirements of the quality management system standard in the automotive industry
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Reorganizacja wybranego stanowiska pracy z zastosowaniem podejścia lean manufacturing
Reorganization of selected workstation using the lean manufacturing approach