Pracownik

dr hab. inż. Bartosz Gapiński, profesor PP
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 005
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3567
61 665 2890

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia maszyn (TM) 0 z 1
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 2
2021 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP) 0 z 1
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 1 z 2
2021 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP) 0 z 1
2021 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 1 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2019 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
0
2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)

Wydane
Rok Opcje
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
0
2021 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
0
0
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
0
0
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
0
0
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
0
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
0
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
0
0
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
0
0
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
0
0
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
0
0
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
0
0
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
0
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
0
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
0
0
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
0
0
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0
0
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
0
0
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
0
0
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
0
0
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
0
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
0
0
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
--
--
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
0
0
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0
0
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
--
--
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
0
0
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
0
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
0
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
0
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
0
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
0
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
0