Pracownik

dr inż. Marta Grabowska, asystent badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 305
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2798

Zainteresowania zawodowe

Obszar zainteresowań naukowych to szeroko rozumiane zarządzanie i zarządzanie jakością, szczególnie w zakresie ekonomiki jakości. W swoich pracach badawczych i wdrożeniowych podejmuje problemy związane z doborem metod i narzędzi zarządzania, motywowania pracowników, z uwzględnieniem efektywności działań. Wynikiem pracy naukowej jest książka oraz szereg publikacji w czasopismach naukowych.


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

- zastosowanie metod i narzędzi organizatorskich do doskonalenia procesów wewnętrznych

- analiza efektywności wybranych procesów

- rachunek kosztów jakości

- doskonalenie/wdrażanieznormalizowanych systemów zarządzaniaPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 0 z 3
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 5
Propozycje
Rok Opcje
2020 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)

2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)

Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Analiza efektywności procesów produkcyjnych
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Doskonalenie stanowiska/organizaji pracy w firmie produkcyjnej
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Efektywność procesów, doskonalenie z zastosowaniem narzędzi Lean
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Organizacja procesów wewnętrznych - analiza kosztów
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Kaizen jako narzędzie poprawy bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Kaizen as a tool for improving safety in yhe production company
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Koncepcja realizacji wybranych wymagań ISO 9001:2015 w przedsiębiortswie z wdrożonym znormalizowanym systemem zarządzania
The concept of realization of chosen requirements of ISO 9001: 2015 company with the implemented standardized management system