Pracownik

dr inż. Marta Grabowska, asystent badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 305
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2798

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce Online
nieparzyste i parzyste środa, godzina
11:15 - 12:45
,
Link
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 1 z 1
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 2 z 2
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 5 z 5
Propozycje
Rok Opcje
2020 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)

2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)

Wydane
Rok Opcje
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zarządzanie jakością i koszty jakości
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza efektywności procesów
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Zarządzanie jakością, eliminacja marnotrawstwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
ANaliza efektywności procesu konfekcjonowania hydrolatów
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Koncepcja wdrożenia SZJ zgodnie z normą ISO 13485
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Projekt metodyki ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie wytwarzającym wypełnienia papoerowe
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Ewidencja i analiza kosztów niezgodności w procesie produkcji wózków dziecięcych
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Koncepcja systemu do ewidencji i analizy kosztów jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Rola audytu w ciągłym doskonaleniu procesów
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Uwarunkowania wdrożenia turkusowych praktyk w przedsiębiorstwach produkcyjnych
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Zarządzanie jakością w branży medycznej
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Analiza efektywności procesów produkcyjnych
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Doskonalenie stanowiska/organizaji pracy w firmie produkcyjnej
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Efektywność procesów, doskonalenie z zastosowaniem narzędzi Lean
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Organizacja procesów wewnętrznych - analiza kosztów
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Kaizen jako narzędzie poprawy bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Kaizen as a tool for improving safety in yhe production company
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Koncepcja realizacji wybranych wymagań ISO 9001:2015 w przedsiębiortswie z wdrożonym znormalizowanym systemem zarządzania
The concept of realization of chosen requirements of ISO 9001: 2015 company with the implemented standardized management system