Pracownik

dr inż. Jakub Grabski, z - ca dyrektora instytutu ds. dydaktyki
Jednostka:
Instytut Mechaniki Stosowanej
Zakład Mechaniki Technicznej
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 439
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2321

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Inżynieria biomedyczna (IBM) Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE) 2 z 2
2021 Stacjonarne II Inżynieria biomedyczna (IBM) Inżynieria implantów i protezowania (IIiP) 2 z 2
2021 Stacjonarne II Inżynieria biomedyczna (IBM) Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR) 2 z 2
Wydane
Rok Opcje
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Tytuł
Tytuł
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Tytuł
Tytuł
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Algorytmy automatycznego wykrywania nerwu wzrokowego na zdjęciach siatkówki oka
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Projekt ortezy stawu skokowego dla baletnicy
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Segmentacja obszarów płuc zainfekowanych chorobą COVID-19
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do wykrywania komórek krwi zainfekowanych malarią
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Inżynieria implantów i protezowania (IIiP)
Tytuł
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Inżynieria implantów i protezowania (IIiP)
Tytuł
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
Tytuł
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
Tytuł
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Automatyczne rozpoznawanie emocji na podstawie wybranych parametrów ludzkiego głosu
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Automatyczne rozpoznawanie osób na podstawie zdjęć małżowiny usznej
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych we wspomaganiu diagnozowania przewlekłej choroby nerek
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Biomechaniczne modelowanie i symulacja ruchu kończyny górnej człowieka
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Komputerowe wspomaganie diagnozowania chorób skóry z użyciem sztucznych sieci neuronowych
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
Algorytmy cyfrowego przetwarzania zdjęć rentgenowskich ludzkich rąk
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
Analiza sygnału elektromiograficznego mięśni kończyny górnej w trakcie wybranych ruchów ręki
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
Estymacja środków geometrycznych stawów kręgosłupa na bazie wybranych punktów anatomicznych
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
Sterowanie protezą kończyny górnej z zastosowaniem kamery i sztucznych sieci neuronowych
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Identyfikacja parametrów przepływu ciepła w kriochirurgii
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Konstrukcja i optymalizacja egzoszkieletu dłoni
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Projekt antropomorficznego chwytaka trójpalczastego
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Modelowanie numeryczne i algorytmy wykrywania zmian nowotworych mózgu
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Optymalizacja konstrukcji egzoszkieletu kończyny dolnej z naturalnymi trajektoriami wybranych punktów
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Ocena morfologiczna modeli kości skroniowej wytworzonych z użyciem drukarek 3D
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Segmentacja komórek i estymacja parametrów morfometrycznych śródbłonka rogówki
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Segmentacja obszarów zmian nowotworowych na zdjęciach płuc z tomografii komputerowej
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych w rozpoznawaniu czerniaka na bazie zdjęć skóry
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Automatyczne rozpoznawanie emocji na bazie zdjęć z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do automatycznego rozpoznawania mówcy
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Biomechaniczna analiza wyskoku z zastosowaniem systemu BTS, platform dynamometrycznych oraz elektromiografii
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Biomechaniczna analiza wyskoku z zastosowaniem systemu BTS, platform dynamometrycznych oraz elektromiografii
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Automatyczne określanie wieku kostnego dzieci na bazie zdjęć rentgenowskich dłoni
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Porównanie wybranych algorytmów przetwarzania zdjęć siatkówki oka
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Wykrywanie struktur gruczołowatych na obrazie histologicznym jelita grubego
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Klasyfikacja wybranych chorób siatkówki oka z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do automatycznego wykrywania rozedmy płucnej