Pracownik

dr inż. Damian Grajewski, asystent badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 122
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2718

Zainteresowania zawodowe

budowa i eksploatacja maszyn, technologie wirtualne i haptyczne w projektowaniu, projektowanie wspomagane komputerowo, zarządzanie cyklem życia wyrobu, zarządzanie produkcją


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
11:30 - 13:00
122, budynek BM (z zegarem)
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce
sobota, 04.04.2020, godzina
13:00 - 13:30
122, budynek BM (z zegarem)
sobota, 18.04.2020, godzina
13:00 - 13:30
122, budynek BM (z zegarem)
sobota, 09.05.2020, godzina
11:30 - 13:30
122, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 2
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 3
2020 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2020 Stopień I, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
.
.
2020 Stopień II, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
-
-
Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
-
-
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
tytuł
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
tytuł
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Opracowanie cyfrowego prototypu urządzenia do przetwarzania odpadów węglowych
Development of a digital prototype of coal waste processing equipment
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Opracowanie aplikacji do analizowania i porównywania harmonogramów produkcyjnych
Development of an application for analyzing and comparing production schedules
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Propozycja zwiększenia wydajności procesu produkcyjnego pierścienia synchronizatora skrzyni biegów
A proposal to increase the efficiency of the production process of the gearbox synchronization ring
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Zastosowanie metody SMED w celu usprawnienia procesu montażowego realizowanego na wybranej maszynie montażowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży filtracyjnej
Application of the SMED method to improve the assembly process carried out on a chosen assembly machine in a production company from the filtration industry
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza funkcjonowania procesu monitorowania i kontroli jakości zgrzein przy produkcji części dla branży motoryzacyjnej
Analysis of the functioning of the process of monitoring and quality control of welds in the production of parts for the automotive industry
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Ocena modernizacji lakierni pod kątem wydajności oraz poprawy jakości powłoki lakiernicznej w procesie produkcji cylindrów hydraulicznych
Evaluation of modernization of the paint shop in terms of efficiency and improvement of the quality of the varnish coating in the production process of hydraulic cylinders