Pracownik

dr inż. Karol Grochalski, asystent dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 128
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3223

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia maszyn (TM) 0 z 3
2021 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe (DMSP) 1 z 1
2021 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP) 1 z 1
2021 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 2
2021 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2020 Stopień II, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2020 Stopień II, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

Wydane
Rok Opcje
2021 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP)
Budowa i badania automatycznego urządzenia do wymiany oleju w skrzyniach biegów
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MiBM), Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe (DMSP)
Budowa i badania właściwości detekcyjnych sondy wykrywacza metalu