Pracownik

dr inż. Krzysztof Grześkowiak, prodziekan ds. studiów stacjonarnych
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej
Adres:
BM
ul. Piotrowo 3, pokój 211
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2062

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Spawalnictwo (SPAW) 0 z 1
2021 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Logistyka przedsiębiorstwa produkcyjnego (LPP) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2020 Stopień I, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

Wydane
Rok Opcje
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Zastosowanie wybranych narzędzi Lean Manufacturing do usprawniania wybranych procesów wytwarzania
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Wytwarzanie odlewów artystycznych na przykładzie wybranego odlewu
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Zastosowanie metody FDM w procesie wytwarzania wybranego odlewu
Application of the FDM method in manufacturing of a selected cast
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Wytwarzanie wybranego odlewu z zastosowaniem druku 3D
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Badanie wybranego procesu odlewniczego
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Analiza wpływu metody Poka Yoke na system wytwarzania
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zastosowanie informatyzacji w procesie inwentaryzacji
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Projekt kokili do wykonania wybranego odlewu
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Wytwarzanie odlewów artystycznych na przykładzie wybranego odlewu
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Zastosowanie metod szybkiego prototypowania w odlewnictwie
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Zastosowanie metod szybkiego prototypowania w odlewnictwie
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Wytwarzanie odlewów artystycznych na przykładzie wybranego odlewu
The art casting manufacturing on the selected cast
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza systemu logistycznego przedsiębiorstwa na przykładzie wybranego wyrobu
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza wybranego stanowiska produkcyjnego
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Proces wytwarzania wybranego odlewu ze stopu B101
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Zastosowanie metod szybkiego prototypowania w odlewnictwie
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Wytwarzanie odlewów artystycznych na przykładzie wybranego odlewu
The art casting manufacturing on the selected cast
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Analiza procesu wytwarzania odlewów z zastosowaniem modeli z polistyrenu spienionego
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Obliczanie namiaru wsadu metalowego z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza niezawodności dostaw na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Zastosowanie normy MTM do projektowania czasów transportu wewnętrznego
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza procesu konfekcjonowania mebli w wybranym przedsiębiorstwie
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Zastosowanie metod szybkiego prototypowania w odlewnictwie