Pracownik

dr inż. Michał Jakubowicz, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 132
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3568

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
10:00 - 12:00
wideo konsultacje - https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/mic-ftz-vxz, budynek CMBiN
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
12:00 - 13:00
wideo konsultacje dla dyplomantów - https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/mic-ftz-vxz, budynek CMBiN
nieparzyste i parzyste środa, godzina
9:45 - 11:15
132, budynek CMBiN
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Inżynieria biomedyczna (IBM) Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE) 1 z 1
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia mechaniczna (TM) 1 z 1
2021 Stacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje mechatroniczne (KM) 1 z 1
2020 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 1 z 1
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2020 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
2020 Niestacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
2020 Niestacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 1 z 1
2020 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 1
Wydane
Rok Opcje
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
w trakcie ustalania
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia mechaniczna (TM)
w trakcie ustalania
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
w trakcie ustalania
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Koncepcja konstrukcji egzoszkieletu przeznaczonego do rehabilitacji i wspomagania ruchów kończyny górnej
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza wpływu kształtu oraz materiału rowerowej tarczy hamulcowej na odprowadzenie energii cieplnej
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Koncepcja systemu wentylacji pomieszczenia sprężarkowni
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Laserowy układ do pomiaru falistości powierzchni
Laser system to measure surface waviness
2020 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
w trakcie ustalania
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
W trakcie ustalenia
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Modernizacja stanowiska do pomiaru prędkości przepływu powietrza zasysanego przez ewakuator dymu chirurgicznego
Modernization of the test stand for measurement air flow velocity sucked by (electrosurgical) smoke evacuator unit
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Porównanie dokładność odwzorowania geometrii uzębienia uzyskanego za pomocą wybranych wyciskowych mas ortodontycznych
Comperison of the accuracy of reproduction tooth geometry by selected orthodontic impression masses
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza czynników wpływających na zachowanie stateczności toru kolejowego bezstykowego
Analysis of the influence on stability of the non-contact rail track
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena właściwości dynamicznych pneumatycznego przetwornika długości
Evaluation of the dynamic properties of the air gauge
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza systemu uzdatniania wody do dializoterapii
Analysis of the dialysis water treatment system
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wpływ lepkości środka smarnego na wybrane parametry chropowatości stożkowych łożysk tocznych
The effect of lubricant viscosity on selected roughness parameters of conical rolling bearings
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Opracowanie programu do analizy danych pomiarowych przy montażu podłogi samochodowej
Elaborating an application intended for the analysis of measurement data regarding the mounting of car’s floorboard
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Projekt systemu zarządzania jakością w firmie zajmującej się obróbką CNC
A project of quality assurance system in the company dealing with the CNC processin
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza właściwości metrologicznych laserowych głowic triangulacyjnych
Analysis of metrological properties of laser triangulation heads
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
Koncepcja konstrukcji średnicówki pneumatycznej
Concept of construction of pneumatic plug gauge
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza procesu kontroli jakości wyrobów tekturowych w wybranym przedsiębiorstwie
Analysis of quality control process of cardboard products in the selected company
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Opracowanie stanowiska badawczego umożliwiającego realizację zadań związanych ze statystycznym sterowaniem procesem
Elaboration of a research setup enabling for reazlization of tasks connected with statistical process control
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
System Zarządzania Jakością w laboratorium wzorcujacym kamery termowizyjne wg normy PN-EN ISO 17025:2005
Quality Menagament System in the thermal camera calibration laboratory according to standard PN-EN ISO/IEC 17025:2005
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza fluktuacji sprężonego powietrza w pneumatycznym przetworniku długości
Analysis of compressed air fluctuations in air gauges
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Wpływ zmiany standaryzacji czynności kontrolnych na wynik odbioru końcowego produktu oraz jej konsekwencje
Impact of change in the standardization of control activities on the result of a final product acceptance and consequences thereof