Pracownik

dr inż. Michał Jakubowicz, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 132
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3568

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Inżynieria biomedyczna (IBM) Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE) 1 z 1
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia maszyn (TM) 2 z 2
2021 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe (DMSP) 0 z 1
2021 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP) 1 z 1
2021 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP) 1 z 1
2021 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 1 z 1
2021 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 1
Wydane
Rok Opcje
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
w trakcie ustalenia
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia maszyn (TM)
w trakcie ustalenia
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia maszyn (TM)
w trakcie ustalenia
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Analiza dokładności odwzorowania geometrii przewodu słuchowego w procesie projektowania aparatów słuchowych
Analysis of the accuracy of mapping the geometry of the auditory canal in the process of designing hearing aid
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia mechaniczna (TM)
Analizy wpływu chropowatości powierzchni na wartosć twardości Brinella
Analyzes of the influence of roughness on the value of Brinell hardness
2021 Stopień I, s. Nietacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP)
Koncepcji automatycznego systemu do podlewania roślin z wykorzystaniem mikrokontrolera Arduino
Design of an automated plant watering system using Arduino microcontroller
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Koncepcja uniwersalnego trójosiowego manipulatora
The concept of a universal triaxial manipulator
2021 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Projekt systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie z branży spożywczej
Design of quality management system for food industry manufacturer
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP)
Analiza odwzorowania wybranych odchyłek geometrycznych za pomocą tomografu komputerowgo
Analysis of geometric deviations' reproducibility using X-Ray Computed Tomography
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Koncepcja konstrukcji egzoszkieletu przeznaczonego do rehabilitacji i wspomagania ruchów kończyny górnej
Concept of the exoskeleton construction for rehabilitation and to assist upper limb movements the upper limb movement
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza wpływu kształtu oraz materiału rowerowej tarczy hamulcowej na odprowadzenie energii cieplnej
Analysis of the impact of the shape and material of a bicycle brake disc on heat dissipation
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Koncepcja systemu wentylacji pomieszczenia sprężarkowni
Concept of the compressor room ventilation system
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Laserowy układ do pomiaru falistości powierzchni
Laser system to measure surface waviness
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Projekt strategii szkoleniowych do automatyzacji trójosiowego manipulatora
Project of training strategies for the automation of the three-axis manipulator
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Modernizacja stanowiska do pomiaru prędkości przepływu powietrza zasysanego przez ewakuator dymu chirurgicznego
Modernization of the test stand for measurement air flow velocity sucked by (electrosurgical) smoke evacuator unit
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Porównanie dokładność odwzorowania geometrii uzębienia uzyskanego za pomocą wybranych wyciskowych mas ortodontycznych
Comperison of the accuracy of reproduction tooth geometry by selected orthodontic impression masses
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza czynników wpływających na zachowanie stateczności toru kolejowego bezstykowego
Analysis of the influence on stability of the non-contact rail track
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena właściwości dynamicznych pneumatycznego przetwornika długości
Evaluation of the dynamic properties of the air gauge
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza systemu uzdatniania wody do dializoterapii
Analysis of the dialysis water treatment system
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wpływ lepkości środka smarnego na wybrane parametry chropowatości stożkowych łożysk tocznych
The effect of lubricant viscosity on selected roughness parameters of conical rolling bearings
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Opracowanie programu do analizy danych pomiarowych przy montażu podłogi samochodowej
Elaborating an application intended for the analysis of measurement data regarding the mounting of car’s floorboard
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Projekt systemu zarządzania jakością w firmie zajmującej się obróbką CNC
A project of quality assurance system in the company dealing with the CNC processin
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza właściwości metrologicznych laserowych głowic triangulacyjnych
Analysis of metrological properties of laser triangulation heads
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
Koncepcja konstrukcji średnicówki pneumatycznej
Concept of construction of pneumatic plug gauge
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza procesu kontroli jakości wyrobów tekturowych w wybranym przedsiębiorstwie
Analysis of quality control process of cardboard products in the selected company
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Opracowanie stanowiska badawczego umożliwiającego realizację zadań związanych ze statystycznym sterowaniem procesem
Elaboration of a research setup enabling for reazlization of tasks connected with statistical process control
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
System Zarządzania Jakością w laboratorium wzorcujacym kamery termowizyjne wg normy PN-EN ISO 17025:2005
Quality Menagament System in the thermal camera calibration laboratory according to standard PN-EN ISO/IEC 17025:2005
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza fluktuacji sprężonego powietrza w pneumatycznym przetworniku długości
Analysis of compressed air fluctuations in air gauges
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Wpływ zmiany standaryzacji czynności kontrolnych na wynik odbioru końcowego produktu oraz jej konsekwencje
Impact of change in the standardization of control activities on the result of a final product acceptance and consequences thereof