Pracownik

dr inż. Piotr Kędzia, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Mechaniki Stosowanej
Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 408
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2064

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 2 z 2
2021 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 1 z 1
2021 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje mechatroniczne (KM) 3 z 3
Wydane
Rok Opcje
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Optymalizacja wytrzymałości i stateczności kratownicy na wybranym przykładzie
Optimization of the strength and stability of lattice truss for chosen example
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Wytrzymałość ramy roweru do jazdy wyczynowej
The strength of the bike's frame for performance riding
2021 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MiBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt klucza przekładniowego
Gear key design
2021 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Projekt multi złącza do maszyn rolniczych/ budowlanych
Multi connector design for agricultural / construction machinery
2021 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Projekt rozwijarki przewodów elektrycznych
Design of a cable unwinder
2021 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Projekt usprawnienia systemu eksploatacji maszyn na wybranym przykładzie
A project to improve the machine operation system on a selected example
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Wytrzymałość podestu roboczego
Strength of working platform
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Wytrzymałość ściennego drążka do ćwiczeń
Strength of the wall exercise bar
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Wytrzymałość ściennego uchwytu do telewizora
Strength of TV set wall bracket
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt i analityczne oraz numeryczne badania wytrzymałości i stateczności ręcznej wyciskarki do soku
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt oraz badania wytrzymałości i stateczności rozkładanego żagla fotowoltaicznego
Design and strength and stability studies on an unfolding photovoltaic sail
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
Badania eksperymentalne i numeryczne zmęczenia połączenia belek nośnych pojazdu
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja systemu odprowadzania wiórów w obrabiarkach CNC
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Kompleksowa analiza wybranego procesu produkcyjnego
Comprehensive analysis of the selected production process
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Usprawnienie procesu technologicznego montażu wybranego wyrobu
Improvement of technological design of assembly of the chosen product