Pracownik

dr inż. Dawid Kucharski, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 129
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3569

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce Online
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
9:45 - 11:15
129, budynek CMBiN
Link
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce Online
niedziela, 09.05.2021, godzina
9:45 - 11:15
129, budynek CMBiN Link

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Inżynieria biomedyczna (IBM) Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE) 0 z 2
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia maszyn (TM) 0 z 1
2021 Stacjonarne II Inżynieria biomedyczna (IBM) Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR) 0 z 2
2021 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe (DMSP) 0 z 1
2021 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP) 0 z 1
2021 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP) 0 z 1
Wydane
Rok Opcje
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Metrologiczna ocena cyfrowego elektrokardiografu z wykorzystaniem stanowiska do symulacji ludzkiego układu krążenia i serca
Metrological evaluation of an ECG monitor using a human circulatory-system & heart simulator
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Metrologiczna ocena wybranych ciśnieniomerzy elektronicznych przy użyciu stanowiska do symulacji ciśnienia tętniczego krwi
Metrological evaluation of selected electronic sphygmomanometers using a blood pressure simulation setup
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia mechaniczna (TM)
Rozbudowa optycznego układu pomiarowego do rejestracji odkształceń poprzecznych w badaniach właściwości mechanicznych tworzyw sztucznych
Development of an optical measurement system for transverse deformation detection, in the study of plastics mechanical properties
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Konstrukcja układu pomiarowego do oceny dokładności skanowania i precyzji skanerów wewnątrzustnych w warunkach in vitro
Construction of the measurement setup for evaluation of scanning accuracy and precision of intraoral scanners at in vitro conditions
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Projekt i konstrukcja układu optycznego do interferometrycznych pomiarów tekstury powierzchni materiałów stosowanych w protetyce
Project and construction of the optical system for interferometric surface texture measurements of prosthetic materials
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
Eksperymentalna ocena dynamiki krwinek czerwonych przy użyciu cyfrowej mikroskopii holograficznej
Experimental evaluation of red blood cells dynamics using digital holographic microscopy (DHM)
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Eksperymentalne badania korelacji nierówności powierzchni z rozpraszaniem światła laserowego
An experimental studies of the correlation between surface irregularities and laser light scattering
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Metrologiczna ocena skonstruowanego układu do kalibracji alkomatów
Metrological evaluation of the constructed breath-alcohol analyser calibration system
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Modelowanie i analiza numeryczna właściwości mechanicznych wybranych wyrobów kuto-walcowanych
Modelling and numerical analysis of mechanical properties of selected rolled and forged components
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Konstrukcja układu kalibrującego alkomaty
Construction of an alcohol tester calibration system
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza niepewności pomiarów stężenia spalin w wybranych kotłach gazowych
A measurements uncertainty analysis of an exhaust gas concentration in the selected gas boilers
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Metrologiczna ocena przyrostowych metod prototypowania pod względem dokładności wielkości geometrycznych
Metrological evaluation of additive prototyping techniques in terms of the geometric quantities accuracy
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Statystyczna analiza interferogramów dla potrzeb metrologii optycznej
Statistical interferogram analysis for optical metrology applications
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Analiza korelacji czasowych przesunieć danych w optycznych badaniach tekstury powierzchni
Analysis of the time-shifted data correlation in the optical surface texture measurements
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Ocena zdolności rozdzielczej interferometrycznego układu pomiarowego w badaniach tekstury powierzchni
Resolution evaluation of the interferometric measurement system in a surface texture measurements
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Eksperymentalna ocena rozszerzalności temperaturowej światłowodów w układzie interferometrycznym
Experimental evaluation of an optical fibers thermal expansion in an interferometric system