Pracownik

dr inż. Agnieszka Kujawińska, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 308
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2738

Zainteresowania zawodowe

statystyczne sterowanie procesami (SPC) , statystyka inżynierska, analiza systemów pomiarowych (MSA), metody wspomagania podejmowania decyzji, metody data mining


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
11:15 - 12:45
308, budynek BM (z zegarem)
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

Temat 1 - praca praktyczna: 
Wykonanie przewodnika 3D niezgodności dla wybranego procesu wytwarzania.

Temat 2 - praca praktyczna, wykonana na podstawie badań: 
Opracowanie planu eksperymentów czynnych (Design of Experiments) w procesie suszenia lameli drewnianej.

Temat 3 - praca praktyczna: 
Opracowanie projektu funkcjonalnego aplikacji internetowej dla wybranej grupy narzędzi statystycznych.

Temat 4 - praca praktyczna, wykonana na podstawie badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie produkcyjnym:
Ocena skuteczności i efektywności wzrokowej kontroli jakości wybranego procesu wytwarzania.

Temat  5 - praca teoretyczna:
Analiza i ocena miar skuteczności i efektywności wzrokowej kontroli jakości.

Temat 6 - praca praktyczna, wykonana na podstawie badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie produkcyjnym:
Ocena ergonomiczności oraz propozycja zmian stanowiska pracy (stanowisk pracy) dla wybranego procesu wytwarzania.

Temat 7 - praca praktyczna, wykonana na podstawie badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie produkcyjnym powiązana z tematem nr 3
Ocena skuteczności kontroli jakości wykonywanej przez operatora  przed i po wprowadzeniu zmian związanych z ergonomią stanowiska pracy.

Temat 8 - praca praktyczna, wykonana na podstawie badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie produkcyjnym wskazanym przez promotora: 
Opracowanie planu i wykonanie eksperymentów w procesie szlifowania narzędzi chirurgicznych.

Temat 9 - praca praktyczna, wykonana na podstawie badań: 
Identyfikacja wpływu czynników na jakość i wydajność pracy (badania kwestionariuszowe).

Temat 10 - praca teoretyczno-praktyczna: 
Analiza i ocena dostępnych procedur z obszaru statystycznego sterowania procesami (SPC) w pakiecie R.

Temat 11 - praca teoretyczno-praktyczna: 
Analiza i ocena dostępnych procedur z obszaru statystycznej analizy systemów pomiarowych (MSA) w pakiecie R.

Temat 12 - praca teoretyczno-praktyczna: 
Analiza i ocena metod dyskretyzacji danych w Data Mining.

Temat 13 - praca praktyczna: 
Opracowanie narzędzia w języku VBA dla MS Excell wspomagającego ocenę jakości wybranego procesu wytwarzaniaPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 0 z 3
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 3
2020 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)

2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)

2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)

2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)

Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza organizacji produkcji
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza reklamacji
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Ocena skuteczności wzrokowej kontroli jakości w procesie szlifowania narzędzi chirurgicznych
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Ocena zgodności rysunku technicznego w procesie produkcji tłoków
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Analiza i ocena skuteczności kontroli wzrokowej w procesie wytwarzania korpusów sprężarki
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Analiza przyczyn marnotrastwa w procesie mieszania materiałów sypkich oraz opracowanie propozycji działań doskonalących
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Ocena porównawcza skuteczności kontroli optycznej 2D oraz 3D i kontroli wzrokowej wykonywanej przez człowieka w procesie wytwarzania płyt PCB
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Opracowanie przewodnika 3D niezgodności wyrobów w procesie galwanizacji
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Opracownie projektu funkcjonalności oraz interfejsu przewodnika wad w produkcji części do samochodu
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Opracownie projektu funkcjonalności oraz interfejsu przewodnika wad w produkcji części do samochodu
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Reverse FMEA dla procesu mieszania w produkcji opon samochodowych
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Badanie wymagań dotyczących aplikacji mobilnej do oceny jakości procesu wytwarzania
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Ocena skuteczności kontroli wzrokowej w wybranym przedsiębiorstwie
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Ocena skuteczności kontroli wzrokowej w wybranym przedsiębiorstwie - praca wspólne
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Opracowanie projektu kontroli statystycznej w wybranym procesie wytwarzania (Beir. Nivea) - roboczy
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Roboczy: Obszar pracy związany z kontrolą procesu wytwarzania w przedsiębiorstwie PROFIm
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Sterowanie jakością procesu (Kiel)