Pracownik

dr hab. inż. Michał Kulka, profesor nadzwyczajny PP
Jednostka:
Instytut Inżynierii Materiałowej
Zakład Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 337
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3575

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Borowanie i azotowanie dyfuzyjne stali, stopów niklu i tytanu

Laserowe stopowanie borem stali, stopów niklu i tytanu

Warstwy samosmarujące wytwarzane metodami stopowania laserowego i spiekania

Laserowa modyfikacja warstw borowanych i azotowanychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2020 Stacjonarne I Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 2
2020 Stacjonarne II Inżynieria materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 1
2020 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 1
Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Mikrostruktura i właściwości warstw azotowanych wytwarzanych na stali 42CrMo4
Microstructure and properties of nitride layers produced on 42CrMo4 steel
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Mikrostruktura i wlaściwości złączy spawanych stali austenitycznej AISI 316L
Microstructure and properties of welded joints of austenitic AISI 316L steel
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Laserowa modyfikacja azotowanej gazowo stali 42CrMo4
Laser modification of gas-nitrided 42CrMo4 steel
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Warstwy stopowane laserowo borem i wybranymi pierwiastkami metalicznymi wytworzone na stali austenitycznej 316L
Laser-alloyed layers with boron and some metallic elements produced on austenitic 316L steel