Pracownik

prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk, profesor
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Projektowania Technologii
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 640A
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2727

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia maszyn (TM) 0 z 2
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2021 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW) 0 z 1
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 2
2021 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 2
Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Koncepcja mechanizacji czynności pomocniczych przy wykonywaniu wstawki płozowej kosiarki
Conception of mechanization of auxiliary actions during production of skid insert of mower
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Propozycja modyfikacji formy wtryskowej do wstawki zamykajęcej listwę kosiarki
Proposal of modification of injection mould for cloasing insert of mower bar
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Propozycje usprawnienia procesu montażu ręcznego silnika spalinowego
Proposal of rationalization of hand operated assembly process of combusion engine
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Opracowanie modelu leju zsypowego do wybranego filtru odpylającego powietrze
Elaboration of pattern of charging hopper to selected dust extraction filter of air
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Propozycja usprawnienia procesu zasilania linii produkcyjnej
Proposal of rationalization of process feed of production line
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Opracowanie nowego systemu weryfikacji jakości naprawy pomp w wybranym zakładzie usługowo-handlowym
Application of new system for verification of quality of pump repair in selected service-sales unit
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Zastosowanie metody SMED do usprawnienia procesu produkcyjnego na obrabiarce sterowanej numerycznie
Application of SMED method for rationalization of production process on numerically controlled machine
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza możliwości zwiększenia wydajności operacji toczenia wałka zaworu mieszalnika
Analysis of possibilities of turning productivity increase of valve shaft of mixer
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Modyfikacja oprzyrządowania do mocowania uchwytów meblowych podczas anodowania
Modification of instrumentation to fasten of furniture holder during anodic treatment
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Określenie zalecanego okresu użytkowania wierteł do głębokiego wiercenia na podstawie badań eksploatacyjnych
Determination of recommend operation life of deep-hole drills on the basis of exploitation tests
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Usprawnienie produkcji wybranego wyrobu
Rationalization of production process of selected product
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Zapewnienie całkowitego produktywnego utrzymania ruchu (TPM) w wybranym dziale produkcji
Assurance of total productive maintenance (TPM) in selected department of production
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Opracowanie nowej procedury oceny jakości lin stalowych w zawieszkach typu EHB
Elaboration of new procedure of quality of steel cable in EHB type suspension
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Porównawcza ocena jakości połączeń spawanych metodami magnetyczno-proszkową i penetracyjną
Comparative estimation of quality of welded joints by magnetic-powder form and penetrative methods
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza wad połączeń spawanych w wybranym wyrobie oraz propozycje ich wyeliminowania
Analysis of defects of welded joints in selected product and proposals of their elimination
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Dostosowanie zasobów części zamiennych do potrzeb wybranego zakładu wytwórczego
Adaptation of reserves of spare parts to needs of selected production plant
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Modyfikacja produkcji obrotowego noża kombajnowego
Modification of manufacturing process of rotational tool to combined cutter loader
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Usprawnienie produkcji korpusu reduktora do gazów technicznych
Rationalization of manufacturing process of casting of technical gases regulation