Pracownik

dr inż. Radomir Majchrowski, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 128
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3223

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce Online
nieparzyste i parzyste czwartek, godzina
11:15 - 12:45
Uwaga kod dostepu na e-Konsultacje: 356315,
Link
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia maszyn (TM) 1 z 2
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2021 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe (DMSP) 1 z 1
2021 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP) 2 z 2
2021 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP) 0 z 1
2021 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 1
Wydane
Rok Opcje
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia maszyn (TM)
w trakcie ustalania
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia mechaniczna (TM)
w trakcie ustalania
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
w trakcie ustalania
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MiBM), Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe (DMSP)
Projekt konstrukcji stanowiska do oceny deformacji z użyciem sytemu wizyjnego
Design of the deformation evaluation instrument using a vision system
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP)
System nadzorowania jakości pojemników zwrotnych z zastosowaniem elementów sztucznej inteligencji
System for monitoring the quality of returnable containers with the use of artificial intelligence elements
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP)
Zastosowanie sztucznej inteligencji w mechatronice
Application of artificial intelligence in mechatronics
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt manipulatora do montażu części karoseryjnych na uchwyt pomiarowy
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Mobilny robot do nadzorowania ciągów komunikacyjnych transportu wewnętrznego
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Ocena dokładności oraz zdolności współrzędnościowej maszyny pomiarowej Crysta-Plus M544
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Trailer przemysłowy do transportu wewnętrznego z systemem nadzoru pracy i położenia
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Układ automatycznego sterowania paletyzatora blach płaskich
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Opracowanie metodyki pomiaru części typu obudowa z zastosowaniem zautomatyzowanego systemu pomiarowego
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
System automatycznego nadzorowania stanu dozownika robota przemysłowego
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt mobilnej platformy dla sytemu wizyjnego
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Projekt automatyzacji przydomowej mini szklarni
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Projekt systemu automatycznej identyfikacji chwastów
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Koncepcja algorytmu do automatycznej oceny jakości nagrzewania preform
Algorithm for automatic quality evaluation of preform heating
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Opracowanie stanowiska do nadzoru SPC
Development of the test stand to SPC monitoring
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Konstrukcja stanowiska do pomiarów odchyłki okrągłości
Construction of position for the measurement of roundness deviations
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt stanowiska do automatycznego sortowania przesyłek
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt stanowiska do badań układu hamulcowego motocykli z wykorzystaniem termowizji
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt stanowiska do kalibracji kamer termowizyjnych
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt sytemu pomiaru grubości płyt drewnianych
Design of a system for measuring the thickness of wooden boards
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Przeprowadzenie statystycznej kontroli jakości dla wielkogabarytowych elementów giętych
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt uniwersalnej sztaplarki do pojemników
Design of the universal reach trucks to containers
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Metodyka pomiaru topografii powierzchni napawanych laserowo
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt stanowiska pomiarowego do oceny jakości filtrów za pomocą aktywnej termografii
The project of measurement position to assess the quality of the filters using active thermography
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Analiza procesu wytwarzania form wtryskowych na podstawie kontroli wymiarowo-kształtowej gotowych wyrobów
Analysis of the process of manufacturing injection molds on the basis of dimension-shape control of finished products
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt stanowiska pomiarowego do oceny jakości znakowania wyrobów
The project of position measurement to assess the quality of product labeling