Pracownik

dr inż. Danuta Matykiewicz, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Piotrowo 3, pokój 315
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 647 5858

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 1
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 2
2021 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2021 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2021 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2020 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)

2020 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)

2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Wpływ warunków procesu wytwarzania na strukturę i właściwości nukleowanego polilaktydu
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Zastosowanie materiałów otrzymywanych ze źródeł odnawialnych do wytwarzania części pojazdów samochodowych
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza procesu produkcji wyrobów ze spienionego polistyrenu
Analysis of the production process of expanded polystyrene products