Pracownik

dr inż. Waldemar Matysiak, asystent dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej
Adres:
Hala 21
ul. Berdychowo
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2681

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 2
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2021 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Spawalnictwo (SPAW) 1 z 1
2021 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 2 z 1
2021 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 2 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Proces technologiczny kształtowania dźwięcznika instrumentu dętego
Wydane
Rok Opcje
2021 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MiBM), Spawalnictwo (SPAW)
Badanie procesu gięcia stalowych blach grubych po spawaniu
Investigation of the steel plates bending process after welding
2021 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza procesu wytwarzania szyberdachów
Analysis of the sunroof manufacturing process
2021 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Systemy produkcyjne (SP)
Zastosowanie metody 5S w zakładzie produkującym wafle ryżowe
Application of the 5S method in a plant producing rice wafers
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Badanie procesu tłoczenia stalowych blach grubych po spawaniu
Investigation of the steel plates stamping process after welding
2021 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza wsparcia produkcji produktu - CILT w wybranej firmie produkcyjnej
Product production support analysis - CILT in a selected manufacturing company
2021 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Systemy produkcyjne (SP)
TWI jako narzędzie podnoszenia świadomości pracowników oraz produktywności
TWI as a tool to raise employee awareness and productivity
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Kształtowanie wyrobu dla przemysłu motoryzacyjnego metodą obróbki plastycznej
Shaping the product for the automotive industry using the metalworking method
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Systemy podawania półwyrobów w obróbce plastycznej
Delivery systems for semi-products in metalworking
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
Optymalizacja parametrów pracy lasera CO2
Optimization of CO2 laser work parameters
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Monitorowanie stanu technicznego pieca szklarskiego
Monitoring the technical condition of the glass furnace
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Łączenie przetłoczne blach na wybranym przykładzie
Clinching metal sheet plates on a selected example
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Analiza procesu technologicznego gięcia wyrobów na wybranym przykładzie
An analysis of the technological process of the bending products on the selected example
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Konstrukcja oprzyrządowania do procesu wyciskania wyrobów z stopów aluminium
Construction of tooling for extrusion of aluminum alloy products
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Analiza jakości procesu wytwarzania wyrobów kształtowanych obróbką plastyczną na wybranym przykładzie
Analysis of the manufacturing process quality of metal forming products on a selected example
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Doskonalenie procesów produkcyjnych zgodnie z koncepcją Lean Manufacturing na wybranym przykładzie
Improving production processes in accordance with the Lean Manufacturing concept on a selected example
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Doskonalenie procesu produkcyjnego zgodnie z koncepcją Lean Manufacturing
Improving the production process in accordance with the Lean Manufacturing concept
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Proces technologiczny kształtowania dźwięcznika instrumentu dętego
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Wpływ metody wycinania stalowych krążków na jakość wytłoczek cylindrycznych
Influence of cutting the steel discs on the quality of cylindrical stampings
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza czasu przezbrajania maszyn na wybranym przykładzie
Analysis of machines set-up times for selected examples
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Analiza procesu tłoczenia wybranego wyrobu, realizowanego z użyciem serwoprasy
Analysis of stamping process on the selected the product, implemented on serwopress
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Wdrożenie Total Productive Maintenance (TPM) w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Implementation of Total Productive Maintenance (TPM) in the chosen production company