Pracownik

dr inż. Dorota Nagolska, adiunkt dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej
Adres:
Hala A15
ul. Piotrowo, pokój 19
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2771

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 1
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 2
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2021 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Logistyka przedsiębiorstwa produkcyjnego (LPP) 0 z 4
Propozycje
Rok Opcje
2020 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)

2018 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)

2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Projekt stanowiska przetwarzania odpadów poprodukcyjnych
Design of post-production waste processing station
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Opracowanie projektu zakładu przetwarzania złomu metalowego
Development of a metal scrap processing plant project
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Usprawnienie sytemu produkcyjnego w wybranej odlewni
Improvement of the production system in the selected foundry
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Zastosowanie Lean Manufacturing jako narzędzia doskonalenia procesów w wybranym przedsiębiorstwie
Application of Lean Manufacturing as a tool for process improvement in a selected enterprise
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Opracowanie systemu transportu i magazynowania odpadów w wybranym przedsiębiorstwie
Development of a waste transport and storage system in a selected enterprise
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Porównanie systemów informatycznych wspomagających ewidencjonowanie i recykling odpadów w przedsiębiorstwach przemysłowych
Comparison of IT systems supporting the recording and recycling of waste in industrial enterprises
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Zastosowanie Lean Manufacturing, jako narzędzia doskonalenia procesów w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Application of Lean Manufacturing as a tool for process improvement in a selected manufacturing company
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Opracowanie projektu odpowietrzania formy ciśnieniowej do odlewania stopów metali nieżelaznych
The development of a project of venting pressure molds for casting non-ferrous metals alloys
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Analiza właściwości materiałów uzyskanych po procesie recyklingu MMC
Analysis of the materials properties from recycled MMC
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza recyklingu wybranych opakowań zawierających metale
Analysis of recycling for selected packaging containing metals
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Opracowanie projektu usprawnień procesu produkcyjnego w wybranym przedsiębiorstwie w oparciu o system Lean Manufacturing
Drafting project of the production process improvement in a selected enterprise based on Lean Manufacturing system
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Sposoby obniżania emisji spalin przez środki transportu
Methods for reducing exhaust emissions by means of transport
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Wpływ nasycenia kształtek zbrojących na odzysk metalu w procesie recyklingu
The influence of saturation reinforcement for the metal yield in the recycling process
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Wprowadzenie systemu zarządzania środowiskiem opartego o normy ISO 14000 w małym przedsiebiorstwie
The introduction of an environmental management system based on ISO 14000 in a small enterprise