Pracownik

dr inż. Krzysztof Netter, starszy wykładowca
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Maszyn Technologicznych
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 631
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2039

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste środa, godzina
8:00 - 9:30
631, budynek BM (z zegarem)
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
sobota, 17.11.2018, godzina
16:30 - 18:00
631, budynek BM (z zegarem)
sobota, 26.01.2019, godzina
16:30 - 18:00
631, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie.

Profil, zagadnienia prowadzonych prac dyplomowych:
– konstrukcje maszyn i urządzeń,
– modernizacje maszyn i urządzeń,
– zaawansowane modelowanie w systemach 3D,
– współczesne napędy maszyn i urządzeń,
– projektowanie konstrukcji z blach,
– maszyny i urządzenia do cięcia blach i płyt,
– konstrukcja i obróbka elementów przekładni mechanicznych,
– oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń,
Konstrukcyjne tematy własne studentów związane tematycznie ze specjalnością KMU.

Preferowany jest temat własny studenta
powiązany z zainteresowaniami studenta, jego hobby, specjalnością
lub wynikający z aktualnych potrzeb własnych



Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2019 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 3 z 4
2019 Stacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 0 z 4
2019 Niestacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 0 z 3
2019 Niestacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 0 z 3
Wydane
Rok Opcje
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja kowalskiej prasy hydraulicznej
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja napędu - praca wspólna (2 osoby)
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja napędu - praca wspólna (2 osoby)
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Praca konstrukcyjna
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Praca konstrukcyjna
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Praca konstrukcyjna
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Praca badawcza
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Praca konstrukcyjna
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Praca konstrukcyjna
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Praca konstrukcyjna
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Praca konstrukcyjna
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt ratunkowy