Pracownik

dr inż. Krzysztof Netter, z - ca dyrektora instytutu ds. dydaktyki
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Laboratorium Maszyn Inteligentnych
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 631
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2039

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 3 z 3
2021 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 2 z 2
2021 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 1 z 1
2021 Niestacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 2 z 2
Wydane
Rok Opcje
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
HJ Konstrukcja
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
MB Konstrukcja
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
MK Konstrukcja
2021 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MiBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
BF Oznaczenie CE
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
KJ Konstrukcyjny
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
WB Konstrukcyjny
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
ŁM Podnośnik
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MiBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
AM Konstrukcja
2021 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MiBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
KL Konstrukcyjny
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MiBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
MW Konstrukcja
2021 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MiBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
PK Konstrukcja testera