Pracownik

dr inż. Zbigniew Nowakowski, adiunkt dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Obróbki Skrawaniem
Adres:
budynek A20
ul. Berdychowo, pokój 15
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2752

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia maszyn (TM) 3 z 3
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 1 z 1
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 1 z 1
2021 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Inżynieria mechaniczna (IME) 1 z 1
2021 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 1 z 1
2021 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 2 z 2
Wydane
Rok Opcje
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia maszyn (TM)
Temat pracy na etapie ustalania
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia maszyn (TM)
Temat pracy na etapie ustalania
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia maszyn (TM)
Temat pracy na etapie ustalania
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Temat pracy na etapie ustalania
2021 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MiBM), Inżynieria mechaniczna (IME)
Wpływ procesu ostrzenia frezów pełnowęglikowych na strukturę geometryczną powierzchni, dokładność i ekonomikę obróbki
Influence of the VHM milling cutters sharpening process on the geometrical structure of surface, accuracy and economics of machining
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia mechaniczna (TM)
Ocena efektów technologicznych laserowego znakowania powierzchni metalowych
Evaluation of technological effects of laser marking of metal surfaces
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia mechaniczna (TM)
Ocena opłacalności stosowania systemów CAD/CAM w przemyśle motoryzacyjnym
Evaluation of profitability of using CAD/CAM systems in the automotive industry
2021 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Systemy produkcyjne (SP)
Projekt udoskonalenia procesu produkcyjnego w wybranym przedsiębiorstwie betoniarsko-kamieniarskim
Project for a production process improvement in a selected concrete and stoneware company
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Projekt procesu technologicznego oryginalnych bierek szachowych
Design of the technological process of the original chess takes
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza porównawcza wybranych przyrostowych technik wytwarzania części maszyn
Comparative analysis of selected incremental manufacturing techniques for machine parts
2021 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Systemy produkcyjne (SP)
Ocena opłacalności stosowania systemu CAM hyperMill w produkcji form do procesu termoformowania
Evaluation of the profitability of using the CAM hyperMill system in the production of moulds for the thermoforming process
2021 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Systemy produkcyjne (SP)
Zastosowanie magnetycznego systemu mocowania Magnos MFRS do poprawy efektywności frezowania
Application of Magnos MFRS magnetic clamping system to improve milling efficiency
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Opracowanie technologii wykonania wybranego elementu korpusu docisku pneumatycznego
Development of manufacturing technology for the selected element of the pneumatic clamp body
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Poprawa efektywności obróbki powierzchni napawanych
Efficiency improvement of machining welded surfaces
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Projekt obudowy docisku szybkomocującego uchwytu obróbkowego
Design of the clump housing for a quick-clamping machining chuck
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Poprawa efektywności funkcjonowania gospodarki narzędziowej w firmie Grandbud
Improving the effectiveness of tool management at Grandbud
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Porównanie efektywności toczenia wybranej grupy części na obrabiarce konwencjonalnej i CNC
Comparison of turning efficiency of selected group of parts on conventional and CNC machine tools
2020 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Dobór warunków skrawania i geometrii narzędzia do obróbki laminatu HPL
The selection of cutting conditions and tool geometry for machining HPL laminate
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wpływ sposobu chłodzenia na zużycie ostrza skrawającego i strukturę geometryczną powierzchni po toczeniu stali nierdzewnej
The influence of the cooling method on the tool wear and surface texture after turning of stainless steel
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Projekt mobilnego autonomicznego stanowiska do badania aparatury pneumatycznej
Design of a mobile and autonomic stand for testing pneumatic equipment
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Badanie wpływu twardości i struktury żeliwa szarego EN-GJL 200 na jego skrawalność
Influence of grey cast iron EN - GJL 200 hardness and the structure on its machinability
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena uchwytów narzędziowych pod kątem efektów technologicznych obróbki
Evaluation of tool holders from the point of machining technological effects
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wpływ warunków mocowania i charakterystyki fizycznej narzędzia skrawającego na efekty technologiczne obróbki
Influence of clamping conditions and physical characteristics of tool on machining process technological effect
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena efektów ekonomicznych i struktury geometrycznej powierzchni krzywoliniowych frezowanych różnymi strategiami
Evaluation of economic effects and machined surface texture after milling of curvilinear surfaces with various strategies
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena wpływu parametrów prądowych procesu wycinania elektroerozyjnego na strukturę geometryczną powierzchni obrobionej
The evaluation of WEDM process current parameters on machined surface texture
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Warstwa wierzchnia po obróbce WEDM materiałów o różnych właściwościach i geometrii powierzchni obrabianej
The surface layer after the WEDM process of materials with different properties and machined surface geometry
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wpływ parametrów hydromechanicznych w obróbce WEDM na strukturę geometryczną powierzchni obrobionej
Influence of WEDM process hydromechanical parameters on machined surface texture
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza opłacalności stosowania systemów CAM w programowaniu centrów obróbczych CNC
Analysis of the profitability of use CAM systems for programming CNC machining center
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Poprawa efektywności działania diagnostyki napędu głównego schodów ruchomych
The improvement of escalator's main drive activity diagnostics
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Dobór materiału ostrza do toczenia wałów ze stali nierdzewnej 0H18N9
Tool material selection for turning of shafts made of 0H18N9 stainless steel
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena efektów ekonomicznych i technologicznych otworów obrabianych rozwiertakami o różnej konstrukcji
The evaluation of economic and technological effects related to machining of holes with reamers diversified in terms of construction
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena procesu drążenia modułu wypychacza maszyny formującej
Evaluation of forming machine ejector’s module electro discharge machining
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Opracowanie technologii frezowania modułu wypychacza maszyny formującej
Development of the milling technology intended to forming machine ejector’s module
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Poprawa efektywności wytwarzania obudowy kolumny kierowniczej MQB w Volkswagen Poznań
Manufacturing efficiency improvement of MQB steering wheel’s housing in Volkswagen Poznań
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Ekonomiczny i technologiczny dobór materiału narzędziowego do wybranej operacji tokarskiej
Economic and technological selection of tool material for the selected turning operation
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Poprawa technologii wykonywania gwintów w cienkościennych uchwytach sklejek krzeseł biurowych
The improvement of threading process in thin-walled clamps of office chair plywoods
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Porównanie efektywności frezowania narzędziami monolitycznymi i składanymi
The comparison of milling effectiveness with monolithic and indexable tools
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Wpływ warunków obróbki na koszt frezowania obwiedniowego koła zębatego
The influence of cutting conditions on cost of gear wheel’s hobbing process
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Dobór metody wykonania gwintu w zahartowanej wkładce formy wtryskowej
The selection of thread manufacturing method in a hardened mold’s insert
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Dobór warunków skrawania i materiału ostrza do obróbki żeliwnych piastobębnów
The selection of cutting conditions and tool material intended to machining of selected cast-iron parts
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Projekt systemu mocowania części z tworzyw sztucznych w obróbce frezarskiej
The efficiency improvement of plastic parts clamping during milling
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wpływ strategii obróbki matryc do form wtryskowych na parametry geometryczne warstwy wierzchniej
Influence of mold machining strategies on the geometric parameters of the surface layer
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Poprawa efektywności obróbki korpusu rozdzielacza w zespole dozowania produktu maszyny pakującej
Improvement of machining efficiency of the rotating valve body in packing machine’s dosing unit
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wykorzystanie narzędzi specjalnych do poprawy efektywności ekonomicznej procesu skrawania
The application of special cutting tools in order to improve machining economic effectiveness
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Ocena wybranych strategii frezowania powierzchni krzywoliniowych
The evaluation of selected milling strategies of curvilinear surfaces