Pracownik

dr hab. inż. Piotr Paczos, adiunkt
Jednostka:
Instytut Mechaniki Stosowanej
Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 409
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2325

Zainteresowania zawodowe

1. Konstrukcje cienkościenne - płyty, powłoki, belki.

2. Utrata stateczności oraz nośność konstrukcji.

3. MES, FSM w obliczeniach wytrzymałościowych.


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste wtorek, godzina
11:30 - 12:30
409, budynek CMBiN
nieparzyste i parzyste czwartek, godzina
8:45 - 9:30
409, budynek CMBiN
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
niedziela, 30.09.2018, godzina
18:30 - 20:00
409, budynek CMBiN

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

1. Analiza wytrzymałościowa konstrukcji (pręty, wały, belki)

2. Modelowanie konstrukcji cienkościennych

3. Metoda elementów skończonych w problemach inżynierskich

4. Badania doświadczalne części knstrukcji

5. Tematy własne związane z szeroko rozumianą analizą konstrukcjiPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2019 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria przemysłowa (IP) 0 z 2
2019 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 1 z 1
2019 Stacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 0 z 3
2019 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 1
Wydane
Rok Opcje
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Analiza wytrzymałościowa odsadni wioślarskich
Strength analysis of rowing outriggers
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
Analiza wytrzymałościowa wału napędowego autobusu miejskiego
Strength analysis of the drive shaft a city bus
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Badania analityczne, numeryczne i stanowiskowe osi pojazdu szynowego
Analytical, numerical and experimental investigation of the axis of a rail vehicle
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Wytrzymałość obręczy do koszykówki wraz z jego mocowaniem
Strength basketball hoop with its fixing
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja oraz analiza komputerowa z wykorzystaniem „silnika” Unity, ramy pojazdu trójkołowego
Design and computer analysis by using Unity engine, of Tyree Wheel recumbet bicykles frame
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Obliczenia wytrzymałościowe belek o dowolnym przekroju poprzecznym
Strength calculations of beams to any cross-section
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt części konstrukcji szkieletu autobusu pod mocowanie haka do przyczepy
The project part of the frame structure of the bus under fixing hook trailer
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Utrata statecznosci belki trójwarstwowej z rdzeniem trapezowym
Loss of stability of the three-layer beams with trapezoidal core
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Projekt stanowiska do badania skręcania belek cienkościennych kształtowanych na zimno
Project test stand for testing torsion of cold formed thin-walled beams