Pracownik

dr hab. inż. Damian Przestacki, profesor PP
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Obróbki Skrawaniem
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 620
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2850

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia maszyn (TM) 0 z 3
2021 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Inżynieria mechaniczna (IME) 0 z 3
2021 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
Wydane
Rok Opcje
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Metody wytwarzania oraz zastosowanie węglików spiekanych w budowie maszyn
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Obróbka zaworów .........
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Tytuł 1
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Tytuł 2
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wpływ parametrów skrawania frezem kulowym trzyostrzowym na chropowatość powierzchni zahartowanych stali narzędziowych
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wpływ tolerancji ścieżki programu na chropowatość powierzchni podczas frezowania nieregularnych kształtów
Influence of program path tolerance on surface roughness during milling irregular shapes
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena wpływy ogniskowej, mocy lasera oraz gazu technologicznego na jakość cięcia laserem typu fiber
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Porównanie jakości cięcia plazmowego oraz laserowego dla wybranego materiału
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Konstrukcja i wykonanie ostrzałki do noży
Construction and execution of knife sharpener
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
W trakcie opracowania
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wpływ strategii chłodzenia na trwałość ostrza podczas wiercenia stopu Inconel 718
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza ekonomiki procesu toczenia ze wspomaganiem laserowym nadstopów niklu
Economic analysis of turning process with laser assisted machining nickel alloys
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza jakości cięcia laserowego dla czterech różnych materiałów konstrukcyjnych
Analysis of laser cutting quality for four different construction materials
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Temat 2
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Tytuł 1
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Obróbka wykańczająca materiału Technolase 30S
Finishing machining of Technolase 30S material
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Technologiczna warstwa wierzchnia stopu Inconel X-750 po toczeniu w różnych warunkach chłodzenia
The technological surface layer of Inconel X-750 after turning at different cooling conditions
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza jakości powierzchni węglików spiekanych napawanych laserowo po toczeniu tradycyjnym oraz ze wspomaganiem laserowym
Surface quality analysis of cemented carbide deposited by laser after traditional and laser assisted turning
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Struktura geometryczna powierzchni obrobionej stopu tytanu Ti6Al4V po toczeniu w różnych warunkach chłodzenia
The surface texture of titanium alloy Ti6Al4V after turning in different conditions of cooling