Pracownik

dr inż. Michał Rogalewicz, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 305
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2798

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce Online
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
15:00 - 16:30
,
Link
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 3 z 3
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 1 z 1
2021 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 1 z 1
2021 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 3 z 3
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)

Wydane
Rok Opcje
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Do ustalenia
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Do ustalenia
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Do ustalenia
2021 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Do ustalenia
To be stated
2021 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Do ustalenia
To be stated
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Do ustalenia
To be stated
2021 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Do ustalenia
To be stated
2021 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Do ustalenia
To be stated
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Doskonalenie systemu produkcyjnego za pomocą wybranych narzędzi Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym
An improvement of production system with the use of chosen Lean Manufacturing tools in production enterprise
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Zastosowanie praktyk 5S w wybranym przedsiębiorstwie
5S practices use in chosen company
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Doskonalenie procesu składania drzwi z zastosowaniem wybranych narzędzi Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie produkującym drzwi specjalistyczne
Improving of door assembly process with the use of chosen Lean Manufacturing tools in the company manufacturing specialised doors
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Do ustalenia
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Do ustalenia
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Badanie satysfakcji klientów przedsiębiorstwa branży stalowej
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Doskonalenie systemu produkcyjnego z zastosowaniem wybranych narzędzi Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Doskonalenie wybranego procesu produkcyjnego z zastosowaniem metodyki DMAIC
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Projekt i ocena stanowiska laboratoryjnego z zakresu statystycznego sterowania procesami technologicznymi
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
0
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
0
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Doskonalenie procesów kontroli połączeń śrubowych z zastosowaniem metod statystycznych
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Doskonalenie procesu wytwarzania wybranego wyrobu z zastosowaniem instrumentów zarządzania jakością
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Opracowanie katalogu wad dla procesu produkcji obudowy przekładni kierowniczej MLB
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Doskonalenie procesów sterowania jakością w jednostce Oberflächenteam w Volkswagen Poznań