Pracownik

dr inż. Mikołaj Smyczyński, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Mechaniki Stosowanej
Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 409
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2325

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 0 z 2
2021 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 2 z 2
2021 Niestacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 1 z 1
Wydane
Rok Opcje
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Metody modelowania i analizy połączeń śrubowych z wykorzystaniem narzędzi MES
Methods of modeling and analysis of bolted connections using FEM tools
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt przenośnika taśmowego
Design of belt conveyor
2021 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MiBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt chwytaka
Gripper project
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MiBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt i obliczenia komozytowej konstrukcji nośnej dla pojazdu klasy Formuła Student
Project and analysis of comosite chasis for a Formula Student vehicle
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MiBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt ramy samochodu terenowego typu buggy z wykorzystaniem optymalizacji topologicznej
The design of an off-road buggy frame with the use of topological optimization
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt pojemnika na baterie wysokiego napięcia bolidu klasy Formuła Student
The design of the high voltage battery box for Formula Student car
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Analiza wytrzymałościowa ramy motocyklowej
Strength analysis of the motorcycle frame
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Analiza wytrzymałości gryfu olimpijskiego
Strength analysis of olympic barbell
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Badanie wytrzymałości kratownicy regału półkowego
Strength analysis of a warehouse grating shelf
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt miksera spiralnego
The design of the spiral mixer
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt urządzenia do moletowania listew
The design of the device for batten’s knurling
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Obliczenia wytrzymałościowe elementów konstrukcji regałów wysokiego skladowania
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt owijarki do kartonów