Pracownik

mgr inż. Krzysztof Sowiński, asystent badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Mechaniki Stosowanej
Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 408
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2064

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje