Pracownik

dr inż. Marcin Suszyński, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Projektowania Technologii
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 639
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2251

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia maszyn (TM) 1 z 2
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2021 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW) 2 z 3
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 1
2021 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 1 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2020 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)

2020 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)

2020 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)

2020 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
*
2020 Stopień I, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

2020 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)

2020 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)

2020 Stopień II, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2020 Stopień II, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
0
2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
0
0
Wydane
Rok Opcje
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia maszyn (TM)
*
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia mechaniczna (TM)
0
2021 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Systemy produkcyjne (SP)
*
*
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
*
*
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
0
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
*
*
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
0
0
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
*
*
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
*
*
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
0
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
*
*
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
0
0
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
0
0
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
0
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
0
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0
0
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
0
0
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0
0
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0
0
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0