Pracownik

dr hab. inż. Marek Szostak, kierownik zakładu
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 309
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2776

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 1
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 2
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 2
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 2
2021 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2019 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Wtryskiwanie kompozytów PLA z napełniaczami naturalnymi modyfikowanymi skrobią naturalną
2019 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

2019 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
WADY WYPRASEK WTRYSKOWYCH I ICH PRZYCZYNY
2017 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Wtryskiwanie kompozytów polimerowych z włóknami naturalnymi z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego
Injection moulding of polymer-natural fibers composites with using of dynamic mixer
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Wytwarzanie elementów budowlanych z tworzyw sztucznych w technologiach wtryskiwania
Manufacturing of building elements produced from polymeric materials in injection moulding technologies
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Właściwości wyrobów z polipropylenu wykonywanych w technologii odlewania rotacyjnego.
Properties of PP products obtained in rotomolding technology.
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Wpływ metod porowania polistyrenu na właściwości wytwarzanych z nich wyrobów
Influence of polystyrene foaming processes on the properties of ready made products
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Właściwości opakowań z polilaktydu (PLA) modyfikowanego napełniaczami mineralnymi
Packaging properties from polylactide (PLA) modified by mineral fillers
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Analiza typowych wad dla wybranej grupy wyrobów z branży motoryzacyjnej oraz ustalenie przyczyn ich występowania
Analysis of typical defects for a selected group of products from the automotive industry and determining the reason for their occurrence
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Konstrukcja formy wtryskowej do produkcji wybranego wyrobu dla branży motoryzacyjnej
Design of the injection mould for production of chosen product for automotive industry
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
System recyklingu wielkogabarytowych rotowanych zbiorników z polietylenu
Recycling system of large-size rotomolded PE tanks
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Badania starzeniowe wyrobów z poliamidu 6
Aging of PA6 products
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Modyfikacja tworzyw sztucznych napełniaczami naturalnymi
Modyfication of polymers by natural fillers
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Przetwórstwo modyfikowanych poliestrów
Processing of modified poliesters
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Recykling uniepalnianych tworzyw sztucznych
Recycling of plastics with flame retardants
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
Wpływ parametrów wtryskiwania na jakość wyrobów poliamidowych
Influence of processing parameters on properties of polyamide products
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Specjalne technologie wtryskiwania
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Wpływ parametrów procesu technologicznego na jakość wyrobów wtryskiwanych
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Metody otrzymywania kompozytów polimerowych ze szczególnym uwzględnieniem kompozytów WPC
Production methods of polymer composites with main attention to Wood Polymer
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Dobór materiału polimerowego na płyty drogowe
Polimeric material for road plates
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Wytwarzanie kompozytów elastomerów termoplastycznych z gumą jako metoda recyklingu opon samochodowych
Manufacturing of termoplastic elastomers – rubber composites as a methods of tyres recycling
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Wtryskiwane kompozyty polipropylenu z łuską gryczaną modyfikowaną bezwodnikiem maleinowym
Injection moulded polypropylene composites with buckwheat husk modified by maleic anhydrite
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Przetwórstwo tworzyw szucznych z napełniaczami naturalnymi i mineralnymi
Processing of polymeric materials with natural and mineral fillers
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Recykling sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego
Recycling of electronics and electronic products