Pracownik

dr hab. inż. Rafał Talar, adiunkt dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Projektowania Technologii
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 607
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2552

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste środa, godzina
15:00 - 16:30
607, budynek BM (z zegarem)
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

- procesy technologiczne obróbki (CAM, opytmalizacja, narzędzia, oprzyrządowanie technologiczne)

- przekładnie  (konstrukcja, technologia)

- tribologia inżynierska / eksploatacja maszyn i urządzeń

- projektowanie aplikacji LabView (testowanie, pomiary, symulacje, sterowanie)Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Inżynieria przemysłowa (IP) 0 z 1
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia mechaniczna (TM) 0 z 1
2021 Stacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje mechatroniczne (KM) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 0 z 2
2020 Niestacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2021 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)