Pracownik

dr hab. inż. Paweł Twardowski, profesor PP
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Obróbki Skrawaniem
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 619
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2851

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia maszyn (TM) 0 z 3
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 2
2021 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Inżynieria mechaniczna (IME) 0 z 2
2021 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2019 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2018 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2018 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2018 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2017 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2017 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza wpływu parametrów skrawania na chropowatość powierzchni obrobionej podczas frezowania kompozytu aluminiowo ceramicznego
The analysis of the cutting parameters' effect on the surface roughness formed during milling of metal matrix composite
Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
v
v
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza trwałości elektrod podcza elektrodrążenia wgłębnego
Tool life analysis of the electrodes during the submerging electro-drilling
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Modelowanie chropowatości powierzchni obrobionej po frezowaniu czołowym kompozytu metalowo ceramicznego
Modeling of surface roughness after face milling of a metal matrix composite
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Skalowanie i testowanie toru do pomiaru składowych siły całkowitej w oparciu o przetworniki piezoelektryczne
Scaling and testing of the path for measuring the components of total force based on piezoelectric transducers
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wiper i dogładzanie płytką z cermetu
Wiper
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza dynamiki frezowania w warunkach HSM stali zahartowanej
Analysis of high speed milling dynamics of hardened steel
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza dynamiki procesu frezowania kompozytu aluminiowo ceramicznego
Analysis of the dynamics during milling of the aluminum ceramic composite
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza różnych modeli chropowatości po frezowaniu kompozytu aluminiowo ceramicznego
Analysis of various roughness models after milling of MMC alloys
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza zużycia ostrzy narzynki podczas wykonywania gwintów w stali nierdzewnej
Analysis of chaser's tool wear during threading of stainless steel
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena modeli chropowatości podczas frezowania stopów magnezu
Analysis of roughness models during milling of magnesium alloys
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Technologia obróbki obudowy przekładni silnika elektrycznego platformy MEB VW
Machining technology of MEB VW platform's electric engine transmission housing
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Weryfikacja modeli chropowatości powierzchni obrobionej po frezowaniu kompozytu MMC
Verification of surface roughness models after milling of composite MMC
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza sił podczas frezowania kompozytu metalowo ceramicznego
Analysis of forces during milling of metal matrix composite
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Frezowanie powierzchni cylindrycznych na frezarkach uniwersalnych
Milling of cylindrical surfaces on universal milling machines
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Opracowanie i wykonanie korbowodu silnika spalinowego ze stopów aluminium
Development and construction of crankshaft made of aluminium alloy
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Opracowanie i wykonanie uchwyt do gwintowania narzynkami na tokarkach
Development and construction of the grip for the threading die intended to lathe
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
w trakcie uzgadniania
w trakcie uzgadniania
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
Wpływ geometrii ostrza na trwałość narzędzi dla frezów nowych
The influence of tool geometry on tool life of a new mills
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
Wpływ rodzaju powłok przeciwzuzyciowych na trwałość ostrza
The influence of type of anti-wear coatings on the tool life
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
W trakcie uzgodnień
W trakcie uzgodnień
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
W trakcie uzgodnień
W trakcie uzgodnień
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena skrawalności stali kwasoodpornej
Machinability analysis of stainless steel
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Porównanie efektów toczenia stali zahartowanej ze szlifowaniem
Comparison of the effects of turning hardened steel with grinding
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wpływ parametrów frezowania na dokładność obróbki podczas frezowania kompozytu aluminiowo ceramicznego
The effect of cutting parameters on the milling accuracy of metal matrix composite
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza przemieszczeń podczas frezowania frezami kulistymi zahartowanych stali
The analysis of displacements during ball end milling of hardened steel
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza trwałości ostrzy dla frezów regenerowanych
The analysis of tool life cutting edges for regeneration end mills
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena skrawalności gwintowników z różnymi powłokami przeciwzuzyciowymi
The evaluation of cutting performance of taps equipped with various coatings
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena skrawalności stali nierdzewnej
The evaluation of machinability of stainless steel