Pracownik

dr hab. inż. Anita Uściłowska, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 644
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2265

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 1 z 1
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 2 z 2
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 2 z 3
2021 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2019 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

Wydane
Rok Opcje
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Badania wybranego procesu obrobki plastycznej
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Wspomaganie komputerowe zarządzania wybranymi zasobami przedsiębiorstwa
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Wspomaganie komputerowe zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w branży automotive
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Komputerowe wspomaganie zarządzania wybranymi zasobami w przedsiębiorstwie
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Komputerowe wspomaganie zarządzaniazasobami w wybranym przedsiębiorstwie
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Komputerowe wspomaganie zarządzania wybranymi zasobami w przedsiębiorstwie
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Komputerowe wspomaganie zarządzania wybranymi zasobami w przedsiębiorstwie
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Symulacje komputerowe wybranych procesow obrobki plastycznej
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Komputerowe wspomaganie systemów zarządzania w przedsiębiorstwie
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Komputerowe wspomaganie zarzadzania surowcami w wybranym przedsiebiorstwie z branzy spozywczej
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zarządzanie zasobami ludzkimi i parkiem maszynowym w wybranym przedsiębiorstwie z branży metalowej
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Symulacje komputerowe wybranego procesu obróbki plastycznej
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Komputerowe wspomaganie systemow klasy MRP w wybranym przesiebiorstwie
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Aplikacja komputerowa systemu zarzadzania materialami w wybranym przedsiebiorstwie
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Wspomaganie komputerowe harmonogramowania parku maszynowego w wybranym przedsiębiorstwie
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Wspomaganie komputerowe harmonogramowania stosowania urządzeń medycznych z ramach jednej jednostki medycznej
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zarządzanie projektem informatycznym - analiza wybranych metodyk