Pracownik

dr Tomasz Walczak, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Mechaniki Stosowanej
Zakład Mechaniki Technicznej
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 426
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2177

Zainteresowania zawodowe

  • Biomechanika człowieka
  • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w zagadnieniach klasyfikacji i predykcji w biomechanice
  • Bezsiatkowe metody obliczeniowe

Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
18:00 - 19:30
skype (tomasz.walczak_5), budynek CMBiN
nieparzyste i parzyste piątek, godzina
11:30 - 13:00
skype (tomasz.walczak_5), budynek CMBiN
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

  • Metody obliczeniowe w zagadnieniach mechaniki - MiBM
  • Modelowanie i symulacje zagadnień biomechanicznych - IBM
  • Przetwarzanie sygnałów biomedycznych - IBM, MCH
  • Przetwarzanie obrazów medycznych - IBM,MCH
  • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w zagadnieniach identyfikacji osób - IBM,MCH
  • Zastosowanie systemu analizy ruchu BTS w zagadnieniach biomechaniki człowieka - IBM
  • Tematyka własna - IBM,MCH,MiBM


Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Inżynieria biomedyczna (IBM) Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE) 3 z 4
2020 Stacjonarne II Inżynieria biomedyczna (IBM) Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR) 1 z 4
Propozycje
Rok Opcje
2021 Stopień I, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)

2021 Stopień I, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)

2020 Stopień II, Inżynieria biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)

2020 Stopień II, Inżynieria biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)

2019 Stopień I, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)

2018 Stopień II, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)

2018 Stopień II, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)

2018 Stopień II, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)

2018 Stopień II, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)

Wydane
Rok Opcje
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Projekt urządzenia identyfikującego chwilę zasypiania
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Zastosowanie SSN w diagnstyce medycznej
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Zastosowanie systemu analizy ruchu do walidacji podstawowych testów równowagowych
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
Zastosowanie systemu BTS do badania równowagi człowieka
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Projekt urządzenia sprawdzającego poziom niedosłuchu
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Projekt urządzenia wykorzystującego sygnał emg w celu detekcji zasypiania
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Zastosowanie systemu BTS do biomechanicznej analizy stabilności ruchu człowieka
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Zastosowanie systemu BTS do biomechanicznej analizy biegu
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Zastosowanie systemu BTS do biomechanicznej analizy ruchu osób z porażeniami stawu barkowego
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Biomechaniczna ocena chodu osób po amputacji kończyny dolnej
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Projekt narzędzia do oceny zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Zastosowanie systemu BTS do walidacji testów na propriocepcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Zastosowanie sysemu analizy ruchu BTS do badania przeciążeń aparatu ruchu
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Zastosowanie sysemu analizy ruchu BTS do biomechanicznej analizy chodzenia po schodach
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w Identyfikacji osób na podstawie wymiarów kształtu dłoni
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Zastosowanie sysemu analizy ruchu BTS w wyznaczaniu środka ciężkości ciała w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w Identyfikacji osób na podstawie wymiarów kości długich
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy wyników badania polisomnograficznego i wspomagania procesu diagnostycznego zaburzeń oddychania podczas snu
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w problemach predykcji efektów operacji
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Zastosowanie SSN w biomechanice człowieka
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Zastosowanie SSN w zagadnieniu predykcji kontuzji mięśniowych