Pracownik

prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, profesor
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 130 lub 005
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3567

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia maszyn (TM) 0 z 1
2022 Stacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje mechatroniczne (KM) 0 z 2
2021 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP) 0 z 1
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 1
2021 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (ANSP) 0 z 1
2021 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)

2018 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)

2018 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Koncepcja automatyzacji skanowania pierścieni wielkogabarytowych
A concept of scanning of large rings
2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)

2017 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)

Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Temat w trakcie uzgadniania
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Manipulator do automatyzacji procesu skanowania 3D
Manipulator for automation of 3D scanning process
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Weryfikacja funkcjonowania współrzędnosciowej maszyny pomiarowej w świetle nowej normy ISO 10360
CMM verification according to new ISO 10360 standard
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Koncepcja mobilnego układu do pomiaru grubości płyt w linii produkcyjnej
A concept of a mobile system for in-line plate thickness measurement
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Konstrukcja systemu skanowania oparta o linijki laserowe
A construction of measurement system based on laser linear gages
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Koncepcja budowy glukometru
A concept of glucometer
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Wiarygodność odtwarzania powierzchni swobodnych w inżynierii odwrotnej
Fidelity of free form surface reproduction in reverse engineering
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Koncepcja ortezy wspomagającej rehabilitację dłoni
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Koncepcja automatyzacji skanowania pierścieni wielkogabarytowych
Large-size rings scanning automation concept
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
0
0
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Akredytacja laboratorium badawczego w świetle dokumentów PCA
Accreditation of research laboratory from PCA point of view
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Analiza wiarygodności pomiaru skanerem optycznym i ramieniem pomiarowym
Analysis of measurement fidelity of measurements realized with optical scanner and articulated arm
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Koncepcja laboratorium badawczego zgodnego z normą ISO 17025
A concept of laboratory according to ISO 17025
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Wykorzystanie inżynierii biomedycznej do rekonstrukcji tkanki miękkiej w chirurgii plastycznej
The use of biomedical engineering to reconstruct soft tissues in plastic surgery
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Analiza cech dokładnościowych mikroskopu różnicowania ogniskowego
Analysis of accuracy features of a focus variation microscope
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Analiza nierówności powierzchni i dokładności wymiarowej elementów wykonywanych frezami palcowymi
Analysis of surface asperities and geometrical accuracy of workpieces manufactured with end mills
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Koncepcja ramienia pomiarowego z czujnikiem stykowym i bezstykowym do CT
A concept of a measurement arm with tactile and non-tactile gauge for CT
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Analiza dokładności odtwarzania kształtów swobodnych w inżynierii odwrotnej
Analysis of accuracy of free form shape restoring in reverse engineering
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Konstrukcja układu pomiarowego opartego o rozpoznawanie obrazu
Construction of a measurement system based on image recognition
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Mobilna waga samochodowa wykorzystująca odkształcenia w elementach zawieszenia
Mobile vehicle scale using strain in suspension elements
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Stanowisko do badania silników indukcyjnych i komutatorowych
A setup for inductive and commutator motors testing