Pracownik

dr hab. inż. Szymon Wojciechowski, profesor PP
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Obróbki Skrawaniem
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 618
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2608

Zainteresowania zawodowe

Problematyka dynamiki skrawania (głównie badania i modelowanie sił oraz przemieszczeń układu obrabiarka-uchwyt-przedmiot-narzędzie, optymalizacja) materiałów trudno skrawalnych, kształtowanie ubytkowe powierzchni krzywoliniowych, skrawanie precyzyjne.


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

  • Obróbka precyzyjna,
  • Obróbka HSM (z dużymi prędkościami skrawania),
  • Obróbka materiałów trudnoskrawalnych,
  • Struktura geometryczna powierzchni obrobionej,
  • Właściwości dynamiczne układu OUPN (obrabiarka-uchwyt-przedmiot-narzędzie),
  • Dynamika skrawania,
  • Mechanika skrawania,
  • Tribologia skrawania.


Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia mechaniczna (TM) 0 z 1
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 2
2020 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2020 Niestacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2019 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2019 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2019 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wybrane efekty technologiczne frezowania form wtryskowych
2019 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2019 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

2018 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Siły podczas wykończeniowego frezowania walcowo-czołowego trudno skrawalnych materiałów
2018 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena minimalnej grubości warstwy skrawanej podczas frezowania precyzyjnego
2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Badania dynamiki precyzyjnego frezowania
2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Ocena struktury geometrycznej powierzchni po frezowaniu precyzyjnym
Wydane
Rok Opcje
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza systemów produkcyjnych do mikrofrezowania w aspekcie struktury geometrycznej obrobionej powierzchni
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena jakości powierzchni elementów cienkościennych po frezowaniu precyzyjnym
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena strategii frezowania powierzchni krzywoliniowej z punktu widzenia struktury geometrycznej powierzchni
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza systemów produkcyjnych do mikrofrezowania w aspekcie dynamiki procesu i zużycia ostrzy
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza dynamiki frezowania zahartowanej stali narzędziami o zróżnicowanej smukłości
Analysis of hardened steel milling dynamics with the diversified slenderness tools
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Dobór efektywnych parametrów do obróbki tworzyw sztucznych
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena chropowatości powierzchni podczas frezowania zahartowanej stali narzędziami o zróżnicowanej smukłości
The evaluation of surface roughness during milling of hardened steel with the diversified slenderness tools
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Ocena systemu produkcyjnego do mikrofrezowania z punktu widzenia dynamiki procesu
The evaluation of production system intended to micromilling considering process dynamics
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Optymalizacja procesu mikrofrezowania zahartowanej stali z punktu widzenia poprawy jakości obrobionej powierzchni
Optimization of hardened steel micromilling process in terms of surface quality improvement
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Dobór parametrów obróbkowych do frezowania półfabrykatu szczypiec
The selection of cutting parameters for the milling of semi-finished product of nippers
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Ocena jakości powierzchni obrobionej w procesie mikrofrezowania zahartowanej stali
The evaluation of surface quality after mircromilling of hardened steel
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Optymalizacja systemu produkcyjnego do mikrofrezowania z punktu widzenia dynamiki obróbki
The optimization of production system intended to micromilling considering process dynamics
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Ocena jakości obrobionej powierzchni w procesie precyzyjnego frezowania zahartowanej stali
The evaluation of surface quality during precision milling of hardened steel