Pracownik

dr Małgorzata Wojsznis, adiunkt dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Mechaniki Stosowanej
Zakład Wibroakustyki i Diagnostyki Systemów
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 117
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2179

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce Online
parzyste czwartek, godzina
15:10 - 16:40
,
Link
nieparzyste czwartek, godzina
8:00 - 9:30
,
Link
nieparzyste i parzyste czwartek, godzina
11:45 - 13:15
,
Link
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 1
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2021 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe (DMSP) 0 z 2
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2021 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2021 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2020 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)

Wydane
Rok Opcje
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Diagnoza ergonomiczna wybranych stanowisk pracy po wprowadzeniu metody 5S
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza i ocena czynników fizycznych na hali przemysłowej z parkiem maszynowym systemów cięcia laserowego
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku gastronomicznym
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza procesu przezbrajania tokarki w przedsiębiorstwie produkującym narzędzia i wyroby medyczne z wykorzystaniem metody SMED
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Ocena ryzyka związanego z pracą powtarzalną na stanowisku pakowacza w przedsiębiorstwie przetwórstwa rybnego
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Badanie czasu reakcji i sprawności psychomotorycznej kierowców w wybranych zakładach pracy
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Badanie czasu reakcji i sprawności psychomotorycznej kierowców w wybranych zakładach pracy