Pracownik

dr inż. Przemysław Zawadzki, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 105
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2739

Zainteresowania zawodowe


KonsultacjeProfil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 1 z 1
2022 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 2
2021 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MiBM) Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW) 0 z 1
2021 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 1 z 2
2021 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 2 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2021 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)

2020 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)

2019 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)

Wydane
Rok Opcje
2022 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Integracja platformy 3D Experience z modelem Smart Factory
Integration of the 3D Experience platform with the Smart Factory model
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Konstrukcja stacji dokującej do zautomatyzowanej linii montażowej
Docking station design for automated assembly line
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Wdrożenie systemu kontroli wizyjnej na zautomatyzowanej linii montażowej
Implementation of a vision control system on an automated assembly line
2021 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Metoda projektowania interfejsów typu HMI
Human Machine Interface design method.
2021 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Opracowanie i wdrożenie procedury obiegu instrukcji technologicznych w systemie PDM w formie elektronicznej
Procedure of documentation flow of technological instructions in PDM system
2021 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania zamówieniami
Development and implementation of an order management system
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Opracowanie aplikacji szkoleniowej z obsługi tokarki konwencjonalnej w środowisku VR
Application for training lathe users in a VR environment
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Opracowanie aplikacji szkoleniowej z obsługi tokarki konwencjonalnej w środowisku VR
Application for training lathe users in a VR environment
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Badania efektywności procesów montażu z zastosowaniem oprogramowania symulacyjnego
Eficiency of assembly processes using simulation software
2020 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Badanie żywotności folii rozprowadzającej wypełniacz, stosowanej w procesie naprawy desek podłogowych
Testing the service life of the filler spreading foil used in the repair of floorboards
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Implementacja scenariusza szkoleniowego dla pracowników służb technicznych w systemie rzeczywistości wirtualnej
Implementation of the training scenario for technical service employees in the virtual reality system
2020 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Sterowanie wielogłowicowej pilarki tarczowej
The multi-head circular saw control system
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Opracowanie procedury automatycznego projektowania konstrukcji sufitowych w salach szpitalnych
Development of a procedure for automatic design of ceiling constructions in hospital rooms
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Opracowanie procedury projektowania adapterów siedzeń do pojazdów komunikacji miejskiej
Development of a procedure for the design of seat adapters for public transport vehicles
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Automatyzacja monitorowania procesu produkcyjnego autobusów w przedsiębiorstwie Solaris Bus & Coach z zastosowaniem aplikacji „Status Pojazdu”
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Opracowanie aplikacji do konfiguracji pulpitu kierowcy autobusu w środowisku Unity
Development of application for bus dashboard configuration in Unity environment
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Opracowanie i walidacja systemu VR do szkolenia pracowników produkcyjnych
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Analiza porównawcza wybranych systemów CAD w procesie budowy autogenerującego modelu przenośnika
Comparative analysis of selected CAD systems in the process of building a generative CAD conveyor model
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Automatyzacja budowy modelu CAD zabudowy wnętrza autobusu
Automation of building the CAD model of the bus interior
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Automatyzacja budowy modelu CAD zabudowy wnętrza autobusu
Automation of building the CAD model of the bus interior
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Sposób szybkiego przygotowania dokumetnacji CAD dla wyrobów wariantowych
The method of quick preparation of CAD documentation for variant products
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Adaptacja techniki rzeczywistości rozszerzonej w procesie produkcyjnym
Adaptation of augmented reality technique in the production process
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Automatyzacja projektowania procesów technologicznych w obszarze wytwarzania rur i profili metalowych
Automation of technological process design in the field of production of metal pipes and profiles
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Koncepcja wspomagania procesu projektowania adapterów siedzeń do pojazdów komunikacji miejskiej
Idea of supporting the design process of seat adapters for public transport vehicles
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Ocena jakości procesu projektowania w systemie CAD
Evaluation of the quality of the design process in the CAD system
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Elimiacja błędów w projektach drzwi poprzez budowę autogenerujacego modelu CAD
Elimination of doors design flaws by use of generative CAD model
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Implementacja założeń koncepcji Przemysł 4.0 w technicznym przygotowaniu produkcji wyrobów wariantowych
Implementation of the Industry 4.0 concept in production preparation proces for variant products
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Modernizacja stanowiska produkcyjnego z zastosowaniem pomocy technicznej dla osób niewidomych
Modernization of production workplace for blind person with technical assistance
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Opracowanie prototypu uchwytu stołowego dla aerografu przy zastosowaniu technik przyrostowych
Prototyping of airbrush table holder using additive manufacturing technologies
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
System automatycznej identyfikacji stanu materiałów i wyrobów gotowych
Automated identifiaction system for production material and finished products