Posiedzenia Rady Dyscypliny

Część informacji zamieszczonych w tym dziale dostępna jest jedynie dla członków Rady Dyscypliny po wcześniejszym zalogowaniu do systemu eKonto Politechniki Poznańskiej. Linkn do strony eKonto.
Po zalogowaniu należy wybrać z menu zakładkę "Dostępne Systemy" a następnie wybrać link "Wydział Inżynierii Mechanicznej"
Dla komputerów z poza sieci uczelnianej należy najpierw zalogować się do VPN (Virtual Private Network) Link do bramy VPN

Przewidywane terminy posiedzeń Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Terminy dostarczenia kompletnej dokumentacji (protokoły, prace itp.) – do: Typ posiedzenia
piątek, 12.02.2021, godzina 09:00 środa, 03.02.2021 Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
piątek, 26.03.2021, godzina 09:00 środa, 17.03.2021 Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
piątek, 23.04.2021, godzina 09:00 środa, 14.04.2021 Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
piątek, 28.05.2021, godzina 09:00 środa, 19.05.2021 Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
piątek, 02.07.2021, godzina 09:00 środa, 23.06.2021 Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
piątek, 24.09.2021, godzina 09:00 środa, 15.09.2021 Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
piątek, 18.12.2020, godzina 09:00

Poznań, dnia 14.12.2020 r.

P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
Inżynieria Mechaniczna

    

          Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się dnia 18.12.2020 r. o godz. 9:00 w formie zdalnej pod wskazanym linkiem:

https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/ola-gyw-xym

Linki do głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.
Głosowania proszę dokonać na stronie systemu elektronicznego głosowania PP w dniach 18-21 grudnia 2020 r. do godz. 10.00.

 

I Sprawozdanie z Senatu
Sprawa Referujący
1 Sprawozdanie z posiedzenia Senatu PP w dniu 16.12.2020 r.
Czytaj więcej
dr hab. inż. P. Popielarski
II Sprawy habilitacyjne
----------------------------------
III Sprawy doktorskie
Sprawa Referujący
1 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Romanowi Rogackiemu (publiczna obrona 10.12.2020 r.).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
2 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Dominikowi Wojtkowiakowi (publiczna obrona 16.12.2020 r.).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
3 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dominika Wojtkowiaka (publiczna obrona 16.12.2020 r.).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
4 Wniosek o wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Iwony Wstawskiej.
Czytaj więcej
dr hab. inż. A. Gessner
5 Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej mgr inż. Iwony Wstawskiej
Czytaj więcej
dr hab. inż. A. Gessner
6 Wniosek mgr inż. Agaty Matuszewskiej o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
7 Wniosek mgr. inż. Roberta Salamona o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
8 Wniosek mgr inż. Olgi Mysiukiewicz o wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
9 Wniosek mgr inż. Magdaleny Żukowskiej o wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (Studia Doktoranckie WIM).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
10 Wniosek mgr. inż. Arkadiusza Bydełka o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Szkoła Doktorska PP).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
11 Wniosek mgr. inż. Pawła Imiłkowskiego o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Szkoła Doktorska PP).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
12 Wniosek mgr inż. Agaty Mrozek o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Szkoła Doktorska PP).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
13 Wniosek Xaviera Camps Mullurach o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Szkoła Doktorska PP).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
14 Wniosek mgr. inż. Łukasza Dopierały o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP)
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
15 Wniosek mgr. inż. Krzysztofa Gaszka o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
16 Wniosek mgr. inż. Piotra Kaczmarzyka o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
17 Wniosek mgr. inż. Huberta Kędziory o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego(Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
18 Wniosek mgr. inż. Bartłomieja Krawczyka o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
19 Wniosek mgr. inż. Artura Mellera o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego(Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
20 Wniosek mgr. inż. Adama Poschwalda o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
21 Wniosek mgr. inż. Sebastiana Sobockiego o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
22 Wniosek mgr. inż. Piotra Szymczaka o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
23 Wniosek mgr. inż. Pawła Woźniaka o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
24 Wniosek mgr. inż. Michała Zawady o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP).
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
25 Wniosek mgr. inż. Damiana Dziadowca o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (Doktorat Wdrożeniowy, Szkoła Doktorska PP)
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
IV Sprawy bieżące
Sprawa Referujący
1 Aktualności
Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
V Wolne głosy i wnioski
---------------------------------- • piątek, 27.11.2020, godzina 09:00

  Poznań, dnia 20 listopada 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 27 listopada 2020 r. o godz. 9:00

  Linki do spotkania i głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

  Głosowania proszę dokonać na stronie systemu elektronicznego głosowania PP w dniach 27 - 30  listopada 2020 r. do godz. 10.00.

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1 Wystąpienie dr inż. Danuty Matykiewicz z Instytutu Technologii Materiałów w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  III Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Emilowi Wróblewskiemu (publiczna obrona 21.10.2020 r. o godz. 11.00).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Krawiec
  2 Wniosek o zmianę recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. inż. Romana Michalskiego.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. Sz. Wojciechowski
  3 Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Jóźwiaka.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. K. Talaśka
  4 Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr inż. Iwony Wstawskiej.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Istota inżynierii produkcji.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. E. Dostatni
  2 Aktualności.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  V Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 30.10.2020, godzina 09:00

  Poznań, dnia 23 października 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 30 października 2020 r. o godz. 9:00

  Linki do spotkania i głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

  Głosowania proszę dokonać na stronie systemu elektronicznego głosowania PP w dniach 30 października 2020 r. - 2 listopada 2020 r. do godz. 10.00.

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1 Z posiedzenia w dniu 30 września 2020 r.
  Czytaj więcej
  dr hab. T. Stręk
  2 Z posiedzenia w dniu 28 października 2020 r.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Popielarski
  II Sprawy habilitacyjne
  ----------------------------------
  III Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Romana Rogackiego.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  2 Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Dominika Wojtkowiaka.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  3 Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Jóźwiaka.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  4 Zmiana promotora oraz doprecyzowanie tematu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr inż. Aleksandry Biszczanik.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  5 Zmiana promotora oraz doprecyzowanie tematu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Wałęsy.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  6 Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Damiana Śmierzchalskiego.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Powołanie Komisji ds. nauki i ewaluacji działalności naukowej.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  2 Aktualności.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  V Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 25.09.2020, godzina 09:00

  Poznań, dnia 18 września 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 25 września 2020 r. o godz. 9:00

  Linki do spotkania i głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

  Głosowania proszę dokonać na stronie systemu elektronicznego głosowania PP  w dniach 25 - 28 września 2020 r. do godz. 10.00.

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy habilitacyjne
  ----------------------------------
  III Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mikołaja Bilskiego.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Jankowska
  2 Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Jedlińskiego.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Krawiec
  3 Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Romana Michalskiego.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. Sz. Wojciechowski
  4 Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Dominika Wojtkowiaka.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. K. Talaśka
  5 Wniosek promotora o powołanie komisji w przewodzie doktorskim mgr. inż. Romana Rogackiego.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Powołanie zastępcy Przewodniczącego Rady.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  2 Powołanie Komisji Rady.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  3 Aktualności.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  V Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 03.07.2020, godzina 09:00

  Poznań, dnia 29 czerwca 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 3 lipca 2020 r. WYJĄTKOWO o godz. 9:00

  Linki do spotkania i głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

  Głosowania proszę dokonać na stronie Senatu PP  w dniach 3 - 6 lipca 2020 r. do godz. 10.00.

   

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1 Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Ryszardowi Zadrągowi stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych. (Postępowanie rozpoczęto na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Zabłocki
  2 Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Dariuszowi Szewczykowi stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych. (Postępowanie rozpoczęto na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu PP).
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  3 Podjęcie uchwały o nadaniu dr inż. Izabeli Piaseckiej stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych. (Postępowanie rozpoczęto na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. A. Redmer
  III Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Jedlińskiego.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. Jacek Buśkiewicz
  2 Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Romana Michalskiego.
  Czytaj więcej
  prof. M. Wieczorowski
  3 Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mikołaja Bilskiego.
  Czytaj więcej
  dr hab. T. Stręk
  4 Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Dominika Wojtkowiaka.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  5 Zmiana promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Natalii Lewandowskiej.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  6 Umorzenie przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Staśkiewicza.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Sprawy bieżące
  ----------------------------------
  V Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 29.05.2020, godzina 09:00

  Poznań, dnia 25 maja 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 29 maja 2020 r. WYJĄTKOWO o godz. 9:00

  Linki do spotkania i głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

  Głosowania proszę dokonać na stronie Senatu PP  w dniu 29 maja 2020 r. w godz. 7.00-15.00.

   

  Wystąpienie związane ze złożeniem rozprawy doktorskiej pt. „Badania współczynnika Poissona mikroskopowych modeli materiałów za pomocą symulacji komputerowych” - mgr inż. Mikołaj Bilski

  wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie: mechanika (inżynieria mechaniczna)   promotor: dr hab. Tomasz Stręk, prof. PP  promotor pomocniczy: dr inż. Jakub Grabski

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy habilitacyjne
  ----------------------------------
  III Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Michałowi Kowalowi (publiczna obrona 14.05.2020 r. o godz. 12.00).
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Zatwierdzenie zasad oceny wniosków w konkursie na prace badawcze realizowane w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący Komisji
  V Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 28.02.2020, godzina 10:00

  Poznań, dnia 24 lutego 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się dnia 28 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208). 

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1 Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Filipowi Górskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. J. Buśkiewicz
  2 Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Arkadiuszowi Klozińskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. D. Czarnecka-Komorowska
  3 Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Krzysztofowi Talaśce stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych. (Postępowanie przeprowadzono na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Śledziński
  4 Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Bartoszowi Gapińskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych.
  Czytaj więcej
  Przedwoniczący RD
  5 Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Hubertowi Jopkowi stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Szostak
  III Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Jakubowi Wojciechowskiemu (publiczna obrona 10.02.2020 r. o godz. 11.00).
  Czytaj więcej
  prof. R. Staniek
  2 Zaakceptowanie wyznaczonych recenzentów, powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Emila Wróblewskiego (Przewód wszczęto na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu PP).
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Powołanie Wydziałowej Komisji oceniającej nauczycieli akademickich.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  2 Wniosek inż. Jędrzeja Kusiora (MiBM I semestr II stopień) o studiowanie według indywidualnej organizacji studiów.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  3 Zatwierdzenie regulaminu nadawania stopnia doktora.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  4 Zatwierdzenie regulaminu podziału subwencji w części badawczej.
  Czytaj więcej
  dr hab. T. Stręk
  5 Aktualności.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  V Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 24.01.2020, godzina 10:00

  Poznań, dnia 17 stycznia 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się dnia 24 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208). 

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1 Wystąpienie dr. inż. Roberta Kostka z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  III Sprawy doktorskie
  ----------------------------------
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Zatwierdzenie regulaminu nadawania stopnia doktora habilitowanego.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  2 Aktualności.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  V Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 20.12.2019, godzina 10:00

  Poznań, dnia 13 grudnia 2019 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się dnia 20 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208). 

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy habilitacyjne
  ----------------------------------
  III Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Mariuszowi Bożkowi (publiczna obrona 16.12.2019 r. o godz. 11.00).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. B. Starzyńska
  2 Wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego mgr. inż. Marcinowi Białkowi doktorantowi Szkoły Doktorskiej PP.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  3 Wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego mgr. inż. Patrykowi Nowakowi doktorantowi Szkoły Doktorskiej PP.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  4 Wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego mgr inż. Aleksandrze Pawlak doktorantce Szkoły Doktorskiej PP.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  5 Wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego mgr. inż. Michałowi Szymańskiemu doktorantowi Szkoły Doktorskiej PP.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Aktualności.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  V Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 29.11.2019, godzina 10:00

  Poznań, dnia 22 listopada 2019 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się dnia 29 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208). 

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1 Zmiana recenzenta w komisji habilitacyjnej dr. inż. Bartosza Gapińskiego z Instytutu Technologii Mechanicznej.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  III Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Michałowi Grendzie (publiczna obrona 27.11.2019 r. o godz. 13.00.).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. R. Talar
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej (Wydział Inżynierii Mechanicznej).
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  2 Ustalenie recenzentów w postępowaniach związanych z rozwojem kadry naukowej dla Rady Doskonałości Naukowej.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  3 Aktualności
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  V Wolne głosy i wnioski
  ----------------------------------