Skład Rady Dyscypliny

przewodniczący

 • dr hab. inż. Olaf Ciszak

z-ca przewodniczącego

 • dr hab. inż. Szymon Wojciechowski

członkowie Rady Dyscypliny posiadający tytuł profesora lub zatrudnieni na stanowisku profesora PP

 • dr hab. inż. Karol Bula
 • dr hab. inż. Bartosz Gapiński
 • dr hab. inż. Filip Górski
 • dr hab. inż. Piotr Krawiec
 • prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk
 • prof. dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi
 • dr hab. inż. Jarosław Markowski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki
 • prof. dr hab. inż. Michał Nowak
 • dr hab. inż. Piotr Paczos
 • dr hab. inż. Paweł Pawlewski
 • dr hab. inż. Paweł Popielarski
 • dr hab. inż. Damian Przestacki
 • prof. dr hab. Ewa Stachowska
 • dr hab. Tomasz Stręk
 • dr hab. inż. Krzysztof Talaśka
 • prof. dr hab. inż. Ewa Tuliaszka-Sznitko
 • prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski

członkowie Rady Dyscypliny posiadający stopień doktora habilitowanego

 • dr hab. inż. Roman Barczewski
 • dr hab. inż. Jacek Buśkiewicz
 • dr hab. inż. Dorota Czarnecka - Komorowska
 • dr hab. inż. Ewa Dostatni
 • dr hab. inż. Piotr Frąckowiak
 • dr hab. inż. Andrzej Gessner
 • dr hab. inż. Małgorzata Jankowska
 • dr hab. inż. Paweł Jasion
 • dr hab. inż. Hubert Jopek
 • dr hab. inż. Piotr Mikołajczak
 • dr hab. inż. Michał Rychlik
 • dr hab. inż. Witold Stankiewicz
 • dr hab. inż. Roman Starosta
 • dr hab. inż. Beata Starzyńska
 • dr hab. inż. Grażyna Sypniewska - Kamińska
 • dr hab. inż. Grzegorz Ślaski
 • dr hab. inż. Maciej Tabaszewski
 • dr hab. inż. Rafał Talar
 • dr hab. inż. Anita Uściłowska