Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 28.02.2020, godzina 12:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Wniosek dr. inż. Jacka Andrzejewskiego z Instytutu Technologii Materiałów o przyznanie płatnego urlopu naukowego.

Informacje publiczne:

Wniosek dr. inż. Jacka Andrzejewskiego z Instytutu Technologii Materiałów o przyznanie płatnego urlopu naukowego.