Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 29.05.2020, godzina 10:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Przyjęcie planu kosztów ogólnowydziałowych na rok 2020.

Informacje publiczne:

Przyjęcie planu kosztów ogólnowydziałowych na rok 2020.